Seks brystkræftspecialer er nu samlet i Roskilde

Zand.News – »Med flytningen af Brystkirurgisk Afdeling er vi et vigtigt skridt videre i den politiske 7-punktsplan frem mod at sikre regionens kvinder gode patientforløb af høj faglig kvalitet fra første undersøgelse til afsluttet behandling,« siger regionsformanden.

"Seks brystkræftspecialer er nu samlet i Roskilde"