Hastigheds- og spirituskontroller i coronapåsken

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).Zand.News – »Mange trafikanter har måske været overrasket over politiets tilstedeværelse i trafikken, og alt for mange har betragtet de tyndt befolkede veje, som en unik mulighed for at bryde færdselsloven,« lyder det fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

"Hastigheds- og spirituskontroller i coronapåsken"