Forskning skal gøre en forskel for flest mulige

Zand.News — »Vores dygtige, modige og nysgerrige forskere skal udøve endnu mere forskning tæt på og med udgangspunkt i borgerne, og forskningen skal kunne bruges meget hurtigt til mere forebyggelse, bedre behandling og flere sunde leveår for flest muligt,« lyder det fra regionsformanden i Region Sjælland.

Det skal være lettere for alle faggrupper at forske i Region Sjælland, og regionens forskere skal være eksperter i det, som flest fejler. Det er nogle af elementerne i en ny forskningsstrategi, skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

»Vi skal ikke forske for forskningens skyld, men for borgernes«

Forskning fra Region Sjælland skal gøre en forskel for flest mulige borgere. Derfor skal forskerne fremover lægge endnu mere vægt på at forske og blive førende specialister i de sygdomme, som flest fejler for eksempel diabetes, KOL, kræft og psykiatriske lidelser. Det skal blandt andet ske gennem et øget fokus på den borgernære forskning. Det er et af de centrale elementer i en ny forskningsstrategi, som Regionsrådet netop har vedtaget.

»Vi mener det alvorligt, når vi siger, at Region Sjælland er til for borgerne. Vi skal ikke forske for forskningens skyld, men for borgernes,« udtaler regionsrådsformand Heino Knudsen (S) og fortsætter:

»Vores dygtige, modige og nysgerrige forskere skal udøve endnu mere forskning tæt på og med udgangspunkt i borgerne, og forskningen skal kunne bruges meget hurtigt til mere forebyggelse, bedre behandling og flere sunde leveår for flest muligt.«

Forskning bekæmper social ulighed i regionen

Region Sjælland har på mange områder færre medarbejdere til at tage sig af borgerne sammenlignet med resten af landet. Og den borgernære forskning bliver derfor endnu vigtigere i de kommende år, hvor regionen samtidig får flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme og multisygdomme.

»Det er afgørende, at forskningen kan medvirke til at udvikle regionens sundhedsvæsen som helhed med blik for, hvordan vi kan tilbyde bedre og mere bæredygtige behandlinger til flere, så tæt på som muligt. Derfor er det også vigtigt, at vores forskningsprojekter rækker ud over sygehusene og inddrager andre sektorer for eksempel det nære sundhedsvæsen i kommunerne, hvilket der allerede er en række gode eksempler på,« siger regionsrådsmedlem Jens Ravn (V), der er formand for Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation.

For eksempel forskes der lige nu på Sjællands Universitetshospital i, hvordan overgangene fra hospital til hjem kan blive bedre for borgere over 65 år (Bridging Safe Elderly Care). Blandt andet med henblik på at undgå unødige genindlæggelser. Den tværfaglige og tværsektorielle forskning er desuden helt central på det nyåbnede Center for Sundhedsforskning i Nykøbing Falster, som har et særligt fokus på netop ulighed.

Lettere at forske for alle regionens faggrupper

Et andet element i den nye forskningsstrategi er at gøre det nemmere for regionens medarbejdere at udøve forskning. Det er blandt andet planen, at der skal oprettes flere delestillinger, hvor arbejdstiden deles mellem forskning og klinisk arbejde. Som noget nyt vil der blive endnu større fokus på at oprette delestillinger for sygeplejersker, fysioterapeuter og andet sundheds- og socialfagligt personale. I dag er delestillinger nemlig mest udbredt hos lægerne. For eksempel er sygeplejefaglige forskere typisk forskere på fuld tid. Det vil regionen nu lave om på.

»Muligheden for at udøve forskning er en væsentlig faktor i forhold til at tiltrække og holde fast i dygtige medarbejdere inden for alle faggrupper,« siger lægefaglig koncerndirektør Jesper Gyllenborg og fortsætter:

»Vi vil derfor blandt andet skabe mere tid til, at flere ansatte kan komme til at forske. Flere delestillinger skal, udover at gøre det mere attraktivt at arbejde i Region Sjælland, også sikre, at forskningen har tæt tilknytning til den kliniske hverdag og dermed til borgernes reelle problemstillinger.«

Forskningsstrategiens fem temaer i Region Sjælland

Strategien har fem temaer og de underliggende indsatser er valgt på baggrund af en række workshops med borgere, forskere og politikere. Strategien vil nu blive omsat til konkrete handlinger:

  • Forskning for de fleste: Vi forsker i det, de fleste fejler, og det der kommer flest borgere til gavn. Den borgernære forskning skal give borgerne endnu bedre behandlinger, mere lighed i sundhed og flere sunde leveår.
  • Partnerskaber for mere lighed i sundhed: Samarbejde gør Region Sjællands forskning stærkere. Vores forskning går på tværs af sygehuse, sociale institutioner, sektorer og faggrupper og underbygger et helhedsorienteret sundhedsvæsen. Vi indgår partnerskaber med forskningsinstitutioner, erhvervsliv og
    patientforeninger, så vi kan skabe mere lighed i sundhed og gøre sundhedsvæsenet bæredygtigt.
  • Mere inddragelse, anvendelse og formidling: Borgerne er med i alle faser af forskningen i Region Sjælland. Det sikrer, at vores forskning er relevant og giver værdi for borgerne. Vi vil arbejde for, at de gode resultater fra forskningen implementeres og spredes.
  • Forskerkarrierer tæt på borgerne: Vi skaber attraktive forskningsmiljøer i alle dele af social- og sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Borgernær forskning og flere delestillinger skal give gode karrieremuligheder og være med til at tiltrække og tilknytte dygtige medarbejdere, der drives af ønsket om at forske tæt på og sammen med vores borgere.
  • Et solidt fundament for vækst i forskningen: Region Sjælland tilbyder en stærk og sammenhængende forskningsstøtte og en solid forskningsfinansiering, så forskerne kan fokusere på deres forskning, og så flere medarbejdere motiveres til at forske. Forskning skal have høj prioritet overalt i organisationen.

Læs hele den nye forskningsstrategi på: via.ritzau.dk.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Niphon Khiawprommas / iStock). PM/roke.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.zand.news/zsn/r68p