Opsigelse af aftale med SOS om kviktest i Region Sjælland

Zand.News – Regionerne har opsagt alle kontrakter med SOS international om kviktest. Samarbejdet med SOS’ underleverandør Medical Nordic bringes til ophør straks. Kontrakterne ophæves på grund af væsentlig misligholdelse, herunder kvalitetsproblemer og kapacitetsproblemer.

"Opsigelse af aftale med SOS om kviktest i Region Sjælland"

Region Sjælland sænker sit COVID-19-beredskab

Zand.News – Region Sjælland har i 82 patienter indlagt med COVID-19, hvoraf 13 er indlagt på intensiv. Der har den seneste tid været et fald i antal indlæggelser, og det får regionen til at skære ned på antallet af sengepladser reserveret til COVID-patienter til 93 medicinske og 23 intensive pladser.

"Region Sjælland sænker sit COVID-19-beredskab"

Vaccinationstider åbnes løbende for inviterede

Zand.News – »Det er selvfølgelig ærgerligt, at folk går forgæves og må vente på at få en tid. Vi står klar til at vaccinere borgerne, så snart vi har vaccinerne. Der åbnes løbende op for vaccinationstider, og det gøres i takt med, at vi modtager vaccinerne,« siger direktøren for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

"Vaccinationstider åbnes løbende for inviterede"

Præcisering af patientbefordring i Region Sjælland

Zand.News – »Det er meget vigtigt for os, at de patienter, som ud fra en sundhedsfaglig vurdering ikke helbredsmæssigt er i stand til at benytte offentlig transport eller vores befordringstilbud, stadig har mulighed for at komme til og fra behandling på et sygehus,« siger forklarer formanden for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen.

"Præcisering af patientbefordring i Region Sjælland"