Forsøgsordning åbner for flere fodterapeuter i regionen

Zand.News – »Vi vil gerne have flere fodterapeuter til regionen. Især de steder, hvor der er langt mellem klinikkerne. Det er især vigtigt for de af vores borgere, der har diabetes og derfor er afhængige af let adgang til fodterapi,« fortæller regionsmedlem Anders Koefoed (V).

"Forsøgsordning åbner for flere fodterapeuter i regionen"

Opsigelse af aftale med SOS om kviktest i Region Sjælland

Zand.News – Regionerne har opsagt alle kontrakter med SOS international om kviktest. Samarbejdet med SOS’ underleverandør Medical Nordic bringes til ophør straks. Kontrakterne ophæves på grund af væsentlig misligholdelse, herunder kvalitetsproblemer og kapacitetsproblemer.

"Opsigelse af aftale med SOS om kviktest i Region Sjælland"

Region Sjælland sænker sit COVID-19-beredskab

Zand.News – Region Sjælland har i 82 patienter indlagt med COVID-19, hvoraf 13 er indlagt på intensiv. Der har den seneste tid været et fald i antal indlæggelser, og det får regionen til at skære ned på antallet af sengepladser reserveret til COVID-patienter til 93 medicinske og 23 intensive pladser.

"Region Sjælland sænker sit COVID-19-beredskab"