Region Sjælland sender udviklingsstrategi i høring

Zand.News – »Vi håber, at alle med noget på hjerte vil deltage i debatten om regionens udvikling de kommende år. Vi skal have én strategi for hele regionen. Derfor er det helt afgørende, at alle bidrager med input og bæredygtige løsninger, så vi i fællesskab trækker regionen i den samme retning.«

"Region Sjælland sender udviklingsstrategi i høring"

Seks brystkræftspecialer er nu samlet i Roskilde

Zand.News – »Med flytningen af Brystkirurgisk Afdeling er vi et vigtigt skridt videre i den politiske 7-punktsplan frem mod at sikre regionens kvinder gode patientforløb af høj faglig kvalitet fra første undersøgelse til afsluttet behandling,« siger regionsformanden.

"Seks brystkræftspecialer er nu samlet i Roskilde"