Region Sjælland sender millioner til uddannelsesprojekter

Zand.News – »Uddannelse er en af de vigtigste forudsætninger for udvikling og et liv med muligheder. Derfor er det afgørende, at vi sætter alle sejl ind på at få mere uddannelse til flere. Vi har i Region Sjælland for mange unge, som aldrig er kommet i gang med en uddannelse,« lyder det fra Region Sjælland.

Flere skal have en uddannelse, og det skal også gøres mere attraktivt at efteruddanne sig. Det er ambitionen fra politikerne i Region Sjælland, der er klar med 11 millioner kroner til uddannelsesprojekter. Det skriver Regions Sjælland i en pressemeddelelse.

Færrest unge uddanner sig i Region Sjælland

Regionens private og offentlige virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft. Samtidig er Region Sjælland den region, hvor færrest unge uddanner sig. Og hvor der generelt er det laveste uddannelsesniveau. Det skal der gøres noget ved. Derfor sætter regionens udvalg for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde nu 11 millioner kroner af til 12 indsatser, der skal få flere i uddannelse.

»Uddannelse er en af de vigtigste forudsætninger for udvikling og et liv med muligheder. Derfor er det afgørende, at vi sætter alle sejl ind på at få mere uddannelse til flere. Vi har i Region Sjælland for mange unge, som aldrig er kommet i gang med en uddannelse. Med denne satsning håber vi at få motiveret dem til komme i gang, men også at flere vil efteruddanne sig,« siger Christian Wedell-Neergaard (KF), der er formand for udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Behovet er stort. Omkring hver tredje 25-årige har ikke gennemført en ungdomsuddannelse. Det er det laveste niveau sammenlignet med de andre regioner. Region Sjælland er også den region, hvor færrest borgere har en mellemlang eller en lang videregående uddannelse.

Særligt fokus på medarbejdere til fremtidens velfærd

I alt 12 uddannelsesindsatser får støtte i satsningen. Den største bevilling går til at tiltrække og motivere ufaglærte unge i alderen 20-30 år til at vælge en uddannelse inden for velfærdssektoren.

»Vi har i flere år stået med en decideret rekrutteringskrise i den offentlige sektor. Det er vanskeligt at ansætte medarbejdere til sygehusene. Kommunerne har også svært ved at finde dygtige folk til at give børnene en god start på livet og til at tage sig af de ældre,« siger Christian Wedell-Neergaard og fortsætter:

»Vi har brug for at få flere de unge til at uddanne sig og arbejde inden for velfærdsfagene. Især set i lyset af at behovet kun vil stige i fremtiden, og at optagetallene til mange af uddannelserne har været faldende de seneste år.«

Helt konkret skal støtte til projektet Velfærdsakademiet, bestående af ni af regionens kommuner og Professionshøjskolen Absalon, bidrage til at løse udfordringerne.

Behov for flere faglærte fra erhvervsuddannelser

Region Sjælland har førertrøjen, når det kommer til, hvor stor andel af befolkningen, der er faglærte. De stolte traditioner kommer også til udtryk til danmarksmesterskaberne for elever på erhvervsuddannelserne.

I DM i Skills, som det hedder, klarer unge fra regionen sig godt. Senest har elever med tilknytning til regionale virksomheder også udmærket sig ved europamesterskaberne kaldet Euroskills. Men der er fortsat brug for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Der er nemlig brug for dem.

»Vi er hammerstolte af de dygtige elever på erhvervsuddannelserne. De gør det godt. Men vi har brug for flere af dem. Det viser analyser. Og det er også den melding, vi får fra både den lille håndværksmester og den store produktionsvirksomhed. Vi får for eksempel brug for elektrikere, VVS’ere og andre faglærte til den grønne omstilling. Samtidig får vi også brug for flere faglærte til sundhedsopgaverne i kommuner og på sygehuse. Det gælder særligt SOSU-assistenter, som der er stor mangel på,« siger Felex Pedersen (S), der er næstformand for udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Syv af projekterne har fokus på enten flere faglærte eller at efteruddanne dem, der allerede har taget en erhvervsuddannelse. Der er blandt andet også penge til at understøtte og indfri mulighederne ved Femern Belt. Maribo Gymnasium får støtte til at oprette en international og engelsksproget studieretning – blandt andet for at sikre relevante uddannelsesmuligheder for internationale familier, som bosætter sig på Lolland i forbindelse med arbejdet med Femern Belt-forbindelsen.

Følgende uddannelsesprojekter er en del af satsningen:

 • Velfærdsakademiet
 • Umage: Uddannelsesfremmende fællesskaber
 • Nyt over Lolland: Nye tilgange til unge voksne på overførselsindkomst
 • Karrieren i kassen: Karriere- og uddannelsesvejledning for unge i detailbranchen
 • Virksomhedsvejen: Virksomheders hjælp til skoletrætte unge
 • HF Læringscenter i Nordvestsjælland
 • Nakskov Akademi
 • Den tilgængelige erhvervsskole
 • Global Studies på Maribo Gymnasium
 • Samarbejdsaftale med Campus Køge
 • Karrierecentrum – uvildig karrierevejledning for borgere i og uden job
 • Ny Mesterlære for herboende udlændinge.

Øverst: Regionshuset. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.zand.news/nuyc