Regionale busser og tog kører uændret i 2024

Zand.News – »Ved at fastholde samme serviceniveau som i 2023 skaber vi tryghed for borgerne. For den enkelte borger betyder det, at den bus eller det tog, han eller hun tager, også kører næste år. Det er vigtigt for sammenhængskraften i Region Sjælland med store geografiske afstande, at der er gode muligheder for kollektiv transport for alle,« lyder det fra Region Sjælland.

"Regionale busser og tog kører uændret i 2024"

Region Sjælland sender millioner til uddannelsesprojekter

Zand.News – »Uddannelse er en af de vigtigste forudsætninger for udvikling og et liv med muligheder. Derfor er det afgørende, at vi sætter alle sejl ind på at få mere uddannelse til flere. Vi har i Region Sjælland for mange unge, som aldrig er kommet i gang med en uddannelse,« lyder det fra Region Sjælland.

"Region Sjælland sender millioner til uddannelsesprojekter"

Den kollektive trafik skal prioriteres i Region Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden).Zand.News – »Den kollektive trafik er stadig vigtig for mange borgere, når de skal på arbejde eller af andre årsager har behov for at komme fra a til b. Hvis man som borger ikke kan regne med, at toget kommer planmæssigt, så vil flere vælge det fra, og situationen på lokalbanerne har været for problematisk de seneste måneder. Vi risikerer, at tilliden til den kollektive trafik forsvinder,« lyder…

"Den kollektive trafik skal prioriteres i Region Sjælland"

Mange unge på Sjælland får slet ingen uddannelse

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden).Zand.News – »Omkring halvdelen, der ikke har en uddannelse som 25-årige, står uden for arbejdsmarkedet, når de er blevet 35 år«, lyder det fra Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde i Region Sjælland.

"Mange unge på Sjælland får slet ingen uddannelse"