Stigende tilfredshed med Sundhedsplatformen

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Zand.News – Tilfredsheden er stigende, men der er er brug for forbedringer. Andre mener, at der bør arbejdes for én elektronisk patientjournal i hele landet.

Sundhedsplatformen blev indført i Region Hovedstaden og Sjælland i 2016 og 2017 for at skabe mere sammenhæng i behandlingen, mere inddragelse af patienterne og hurtigere adgang til resultater.

Medarbejderne i de to regioner har i april svaret på en brugerundersøgelse. Tilfredsheden er stigende, men undersøgelsen peger også på områder, hvor arbejdet med forbedringer for medarbejderne skal fortsætte. Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Patientjournalen understøtter det daglige arbejde

I april har 14.628 medarbejdere på tværs af Region Sjælland og Region Hovedstaden svaret på en brugerundersøgelse af den elektroniske patientjournal.

Generelt er der stigende tilfredshed at spore i forhold til sidste måling i september 2019, om end lægegruppen fortsat er mere utilfredse end de øvrige faggrupper.

»Vi kan se, at arbejdet med at udvikle og forbedre medicinområdet tilsyneladende er ved at bære frugt – medarbejdernes vurdering peger den rigtige vej. Ligesom flere medarbejdere oplever, at patientjournalen understøtter det daglige arbejde med patienter, personalet får de oplysninger, de har brug for og brugerfladen fungerer bedre,« regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen (S):

»Men Heino Knudsen understreger, at der fortsat er brug for politisk og ledelsesmæssigt fokus på arbejdet med Sundhedsplatformen – og bakkes op af regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S).

»Læger og sygeplejersker har sat sig ledelsesmæssigt for bordenden. Det har givet fokus på at udvikle, hvor der er størst efterspørgsel hos det sundhedsfaglige personale, og hvor effekten er “mest for flest”. Det er rigtig godt, men der er også områder, hvor medarbejderne ikke oplever, at det er nemt og overskueligt at arbejde med for eksempel patienternes forløb,« siger Sophie Hæstorp Andersen.

Hun er tilfreds med, at de kritiske områder, som medarbejderne peger på – også netop er de områder, som regionerne er i gang med at udvikle.

Nødvendigt at få klinikerne tættere på udviklingen

Der er også andre områder end blot udvikling, der skal arbejdes videre med. Ekspertrådets evaluering, brugertilfredsundersøgelsen og det tætte arbejde mellem klinikere og it-personale peger også på, at der er brug for andre indsatser.

»Det er helt afgørende, at vi fortsat arbejder på den fulde udnyttelse af patientjournalen i begge regioner. Det er her hospitaler og sygehuse har et ansvar, så alt det, der udvikles og forbedres af klinikerne, også bliver kendt og taget i brug – og det er en svær formidlingsopgave, som hospitaler og sygehus ikke er i mål med,« siger Bodil Ørkild.

Hun er lægefaglig vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital og er ansvarlig for udviklingen af området for lægernes brugergrænseflade, som er et af de syv områder, hvor de sundhedsfaglige har sat sig spidsen for udviklingen.

»I et mere og mere digitaliseret sundhedsvæsen er det nødvendigt, at klinikerne kommer tæt på udviklingen, så dét, der er behov for, rent faktisk også er dét, der udvikles. Der, hvor vi kaster os ind i arbejdet, kan vi se en positiv effekt for klinikerne,« tilføjer Bodil Ørkild.

På bestilling af koncernledelsen i Region Hovedstaden har to medlemmer af Ekspertrådet efter årsskiftet været på genbesøg for at se på, hvordan regionen arbejder med de anbefalinger i arbejdet med Sundhedsplatformen, som de fik af Ekspertrådet i august 2019. De samme eksterne eksperter er i øjeblikket på besøg i Region Sjælland.

Andre ønsker en samlet elektronisk patientjournal

Regionsrådsmedlem Christian Wedell-Neergaard (KF) i Region Sjælland ønsker dog, at der kun er én elektronisk patientjournal i hele landet, så kommunikationen imellem alle landets sygehuse bliver nemmere.

»Der er i dag (i går, red.) offentliggjort en tilfredsundersøgelse blandt brugerne af sundhedsplatformen i Region Sjælland og Region Hovedstaden, hvor 14.000 medarbejdere har deltaget. Der er en stigende tilfredshed at spore i forhold til sidste måling, men der er også områder, hvor medarbejderne ikke oplever at det er nemt og overskueligt at arbejde med sundhedsplatformen,« skriver Christian Wedell-Neergaard i et Facebook-opslag og fortsætter:

»Det er tilfredsstillende, at der er forbedringer at spore, men det har kostet alt for mange ressourcer og alt for meget tid. Jeg mener, at vi bør arbejde for én elektronisk patientjournal i hele landet, så fremtidig kommunikation imellem alle landets sygehuse bliver nemmere, og at der dermed kun er et system at servicere.«

Øverst: Næstved Sygehus. (Foto: Region Sjælland). PM/RK.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.