Hver tredje i regionen har indledt et vaccineforløb

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Zand.News – 33,4 procent af borgerne i Region Sjælland har indledt et vaccinationsforløb mod coronavirus, mens 20,9 procent er færdigvaccineret.

En tredjedel af Region Sjællands borgere har indledt vaccinationsforløb, og hver femte er færdigvaccineret. Samlet set betyder det mindre smitterisiko og flere coronapas i Region Sjælland. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Regionen har mange ældre og særligt sårbare borgere

33,4 procent af borgerne i Region Sjælland har indledt et vaccinationsforløb mod coronavirus, mens 20,9 procent er færdigvaccineret. I gennemsnit er der i Danmark på nuværende tidspunkt vaccineret 30 procent med første stik, mens 19,2 procent er færdigvaccineret.

I Region Sjælland bor der særligt mange af de ældre og særligt sårbare borgere, som fra starten af vaccinationsindsatsen har været prioriteret højest. Det betyder, at andre regioner, med færre borgere i disse målgrupper, hurtigere end Region Sjælland kan gå videre og invitere nye grupper.

Regionrådsformand Heino Knudsen (S) ser det som en milepæl.

»Jeg var selv med den 27. december på plejecenteret Blomstergården i Slagelse, hvor Else Madsen som den første borger i regionen blev vaccineret mod COVID-19. Lige siden har vaccinationsprogrammet styrket immuniteten både for den enkelte vaccinerede borger og dermed for regionen som helhed,« siger Heino Knudsen.

Samtidig glæder han sig over, at de mange vaccinationer også omsættes til mange coronapas:

»Vaccinerne forebygger sygdom og død. Men de giver samtidig en langt større grad af frihed tilbage i hverdagslivet, som jo er det, vi alle længes efter.«

Alle regionens borgere på 50 år er snart vaccineret

Fra onsdag den 26. maj vil alle regionens borgere på 50 år og opefter have modtaget en invitation til at blive vaccineret.

»Takket være en massiv indsats fra vores dedikerede personale har vi nu vaccineret de ældre og særligt sårbare. Og jeg er glad for, at vi nu snart er dér, hvor alle borgere på 50 år og opefter har fået en invitation til at blive vaccineret,« siger Heino Knudsen.

28 vaccinationscentre sikrer vacciner tæt på borgerne

Et fintmasket vaccinationsnet med i alt 28 vaccinationscentre, fordelt over hele Region Sjælland, skal sikre vacciner tæt på borgerne.

Dertil kommer særlige indsatser i forhold til en lang række særligt sårbare grupper, for eksempel borgere der er vaccineret på plejecentre og borgere, der ikke kan forlade eget hjem, og som derfor er vaccineret hjemme.

»Helt fra starten har vores vaccinationsindsats i bund og grund fungeret effektivt takket være et meget tæt samarbejde med kommunerne. Det samarbejde har betydet, at vi har kunne tilbyde mange borgerne vaccination i deres nærområde og i tilfælde med særligt sårbare borgere i deres egne hjem. Vi er klar til at vaccinere endnu flere lokalt, når vi modtager endnu flere vacciner,« siger Heino Knudsen.

Region Sjælland har vaccineret cirka 3.500 borgere på sociale institutioner og forventer at skulle vaccinere yderligere cirka 3.500 over de kommende måneder.

Alle beboere på plejecentre, som ønsker det, er vaccineret. Det drejer sig om næsten 6.000 beboere. Dertil kommer, at cirka 1000 borgere er blevet vaccineret i hjemmet, hvis de er sengeliggende eller ikke kan forlade deres bopæl.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.