Nærpolitistation i Dianalund og udvidelse i Sorø

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Soro.News – Politiet åbner en ny bemandet nærpolitistation i Dianalund og udbygger den nuværende nærpolitistation i Sorø by med flere medarbejdere.

Med den flerårsaftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi, som politikerne på Christiansborg har indgået, er det besluttet, at der skal oprettes nye nærpolitienheder i Danmark, så politiet bliver mere fysisk tilgængeligt og kan komme endnu tættere på borgerne lokalt.

Det betyder, at der i Sorø Kommune nu etableres en helt ny bemandet nærpolitistation i Dianalund, og samtidig udbygges den nuværende nærpolitistation i Sorø by med flere medarbejdere og længere åbningstider. Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Tilføres ekstra fem politibetjente til nærpolitiet

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har nemlig besluttet at oprette en helt ny og fast bemandet nærpolitistation i Dianalund.

Samtidig udbygges kommunens eksisterende nærpolitistation, der ligger i borgerservice på Rådhusvej i Sorø. De to nye tiltag betyder blandt andet, at der tilføres ekstra fem politibetjente til nærpolitiet i kommunen og tilgængeligheden til politiet bliver lettere.

Der arbejdes på, at nærpolitistationen i Dianalund får en central placering i Dianalundcentret, hvor den bliver tilgængelig for blandt andet de mange handlende i centret. Dianalund er den største af de tre byer mod nord i kommunen, og den ligger godt placeret midt mellem de to øvrige bysamfund.

Nærpolitistationen vil få to politibetjente fast tilknyttet og den vil have åbent for betjening af borgerne mindst en gang om ugen. Politibetjentene på nærpolitistationen skal i øvrigt arbejde med forebyggende og tryghedsskabende indsatser i den nordlige del af Sorø kommune.

»Beslutningen om at oprette en ny nærpolitistation i Dianalund har baggrund i et ønske om, at vi gerne vil være endnu mere tilgængelige og synlige i hverdagen for borgerne – ikke mindst i de mindre bysamfund. Det har været vigtigt at finde en løsning, der tilgodeser så mange som muligt, men først og fremmest med borgerkontakt som det vigtigste omdrejningspunkt,« siger politidirektør Lene Frank.

Overvejer at følge kommunens åbningstider

Den udvidede nærpolitistation i Sorø vil få en åbningstid på minimum 19 timer ugentligt, men det overvejes at politiet på sigt skal følge kommunens åbningstider.

»Det giver god mening at udvide vores eksisterende nærpolitistation i Sorø, blandt andet fordi Sorø er den største by i kommunen, men også fordi vi i vores lokaler på rådhuset i Sorø er tæt på vores kommunale samarbejdspartner, fortæller Lene Frank,« der er glad for det gode og konstruktive samarbejde med kommunen.

Det forventes, at de bygningsmæssige- og praktiske rammer for begge de nye nærpolitistationer er på plads i løbet af sommeren og alle medarbejdere tiltrådt inden årets udgang.

Når nærpolitistationernes første åbningsdag kendes mere præcist, slår politiet dørene op og inviterer borgere i lokalområdet til at komme forbi og hilse på nogle af de faste medarbejdere på nærstationerne.

»Vi er meget glade for styrkelsen af vores nærpoliti, og jeg synes, vi er kommet frem til en god løsning for hele nærpolitibetjeningen. Jeg glæder mig især over beslutningen om at etablere en nærpolitistation med fast bemanding i Dianalund,« siger borgmester Gert Jørgensen (K).

Flytter ressourcer fra centralt hold og ud i landet

Politikredsene har på baggrund af de lokale forhold og i samarbejde med de lokale borgmestre lagt sig fast på de byer, som fremover skal huse de nye nærpolitienheder, hvoraf en række bliver placeret i eller i tilknytning til særligt udsatte boligområder (SUB-områder).

»Et af de bærende elementer i vores nye flerårsaftale er de nye nærpolitienheder, som flytter ressourcer fra centralt hold og ud i landet, hvor danskerne bor. Det er min forventning, at de nye nærpolitienheder kommer til at få stor betydning for den lokale tryghed og den synlige politiindsats rundt omkring i landet, og derfor er jeg utrolig glad for, at vi nu går i gang med etableringen af dem,« siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i en anden pressemeddelelse og fortsætter:

»Med de nye nærpolitienheder vil borgerne nemmere kunne komme i kontakt med politiet. De vil oftere møde deres lokale betjente i gadebilledet. Og de vil kunne henvende sig fysisk til politiet og for eksempel foretage anmeldelser eller få råd og vejledning. Jeg ser frem til at besøge de første nærpolitienheder, der allerede forventes at stå klar i år.«

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Rigspolitiet). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.