Mere tilsyn med råstofgrave og hotline til borgerne

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Zand.News – Region Sjælland har oprettet en hotline til borgere, der oplever problemer i og omkring råstofgravene. Samtidig har regionen øget tilsynet med de sjællandske råstofgrave.

Region Sjælland har oprettet en hotline til borgere, der oplever ekstraordinære eller akutte problemer i og omkring råstofgravene. Dermed får borgerne direkte adgang til råd, oplysninger og vejledning ved gener fra en råstofgrav.

Samtidig har regionen øget tilsynet med de sjællandske råstofgrave, så der var dobbelt så mange i 2020 som i 2018. Det skriver Region Sjælland i flere pressemeddelelser.

Direkte linje til at søge oplysninger, råd og vejledning

Mange af de sjællandske råstofgrave ligger tæt på bebyggede områder, hvor naboerne kan opleve gener fra for eksempel støv, støj og tung trafik. Derfor har Region Sjælland oprettet en hotline for borgere, der oplever ekstraordinære gener eller uregelmæssigheder med forbindelse til indvinding af råstoffer.

»Hotlinen giver borgerne en direkte linje, hvor de kan søge oplysninger, råd og vejledning i forhold til opståede gener. Derudover giver hotlinen mulighed for, at vi som myndighed kan handle hurtigt, hvis råstofgravene bryder forholdene i gravetilladelsen,« siger Peter Jacobsen (DF), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling, og fortsætter:

»Som region skal vi sikre en råstofforsyning, der står mål med samfundets efterspørgsel. Vi skal dog samtidig sikre, at råstofindvindingen sker med så få gener for mennesker og natur som muligt. Livet som nabo til en råstofgrav er ikke altid let, og der kan opstå situationer, hvor borgere har brug for at tale med den regionale råstofmyndighed.«

For at sikre en hensynsfuld råstofindvinding stiller regionen krav om for eksempel driftstider, miljøforhold og støj, når der udstedes gravetilladelser. Alligevel opstår der situationer, hvor borgere får akut behov for at komme i kontakt med den regionale råstofmyndighed.

Hotlinen gik i luften i efteråret 2020 og er åben for borgerhenvendelser mandag-fredag fra kl. 8.30 til kl. 15.30.

Grus, sten og sand til samfundskritiske projekter

Råstofvirksomhederne i Region Sjælland er storleverandører af grus, sten og sand til samfundskritiske anlægs- og infrastrukturprojekter overalt i Danmark.

Desværre har indvindingerne konsekvenser for naboer og den omkringliggende natur, der kan opleve gener fra støv, støj og tung trafik. Derfor er indvinding af råstoffer underlagt krav og vilkår om for eksempel driftstider, miljøforhold og støj.

Læs også: Færre grusgrave og mere genanvendelse.

For at sikre, at virksomhederne efterlever kravene, besluttede regionsrådet med Budget 2020 at intensivere tilsynet i de sjællandske råstofgrave.

»Som region skal vi både levere en stabil råstofforsyning og sikre, at vores borgere kan bo og leve et sundt og godt liv overalt i Region Sjælland – også selvom der ligger en grusgrav på den anden side af hækken,« siger Peter Jacobsen og fortsætter:

»Der skal være plads til os alle sammen, så derfor har vi som råstofmyndighed tydelige krav om, hvordan råstofferne i Sjælland skal indvindes. Ved at øge tilsynene gør vi vores krav gældende over for råstofindustrien, så vi får den nødvendige balance mellem de regionale forpligtelser og hensynet til vores borgere og natur.«

Tilsynene er regionens redskab til at passe så godt på borgerne og naturen, som det er muligt indenfor lovens rammer. Regionens krav og vilkår fremgår af gravetilladelserne til råstofindvinding.

Politisk ønske om at minimere råstofindvindingens gener

Det øgede tilsyn med råstofgravene er et resultat af et mangeårigt politisk ønske om at minimere råstofindvindingens gener for mennesker og natur. Med Budget 2020 er det lykkedes at sætte handling bag ambitionen.

I 2020 blev der således gennemført 120 tilsyn, hvilket er mere end en fordobling i forhold til 2018 og 20 procent højere end det målsatte tal. Det har ved flere tilsyn været nødvendigt at håndhæve regionens krav og vilkår for hensynsfuld indvinding af råstoffer.

2020 var et særligt år. Blandt andet gav støvgener fra forsommerens tørkeperiode anledning til ekstraordinært mange tilsyn. Det er derfor uvist om behovet for tilsyn vil være lige så højt i 2021.

»Jeg er meget glad for det øgede tilsyn med råstofgravene. Tallene fra 2020 fortæller mig, at der har været behov for en styrket indsats,« siger Jens Ravn (V), der er næstformand i Udvalget for Regional Udvikling, og fortsætter:

»Vi skal dog være forsigtige med at gøre 2020 til bechmark, da for eksempel støvgener i forsommeren gav anledning til ekstraordinært mange tilsyn. Om behovet vil være lige så stort i 2021, vil tiden vise. Det vigtigste er, at vi nu har beredskabet og kan rykke ud, når situationen kræver det.«

Øverst: Regionshuset. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.