Færre grusgrave og mere genanvendelse

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Zand.News – En ny råstofplan i regionen har fokus på genanvendelse og på at grave færdig i de eksisterende råstofgrave.

Region Sjælland har i dag fået en ny råstofplan, hvor der er fokus på genanvendelse og på først at udlægge nye graveområder, når eksisterende råstofgrave er tømt. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Er forpligtet til at sikre en stabil forsyning af råstoffer

Der skal tages mere hensyn til både mennesker og miljø, når der graves efter grus, sten og andre råstoffer i Region Sjælland. Det er en ny råstofplan, som Regionsrådet vedtog mandag, med til at sikre.

Med den nye råstofplan reducerer Region Sjælland de områder, hvor fremtidens råstofgrave kan ligge. Planen lægger også op til, at der skal graves færdigt i de eksisterende råstofgrave. Det skal være med til at mindske generne fra råstofgravene.

Regionen er ifølge lovgivningen forpligtet til at sikre en stabil forsyning af råstoffer, der svarer til efterspørgslen.

Det betyder at der også fremadrettet skal indvindes råstoffer i Region Sjælland, men regionen ønsker, at der skal tages hensyn til råstofgravenes naboer, fastslår Peter Jacobsen (DF), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland

»Udlægget af nye graveområder er mindsket med cirka 40 procent siden 2008, og interesseområderne for grus og sten reduceret med hele 60 procent siden 2016. Den udvikling vil vi fortsætte, så der ikke graves unødigt mange steder på én gang til gene for naboer og natur. Desuden fortsætter arbejdet med at få en statslig kompensationsordning for naboer til råstofgrave,« siger Peter Jacobsen.

20 % af råstoffet skal komme fra genanvendte materialer

Som noget nyt er der i Region Sjællands Råstofplan 2020 indskrevet en målsætning om, at 20 procent af Region Sjællands råstofforbrug senest i 2032 skal komme fra genanvendte materialer.

Det er nødvendigt hvis forsyningen af råstoffer skal kunne følge med efterspørgslen, blandt andet til byggeriet af Femern-forbindelsen, den ny Storstrømsbro og sygehusbyggeri.

»Vores råstoffer er knappe og ikkefornybare ressourcer. Hvis ikke vi tænker os godt om, vil Region Sjælland inden for en årrække være tørlagt for sten, sand og grus. Det vil få alvorlige konsekvenser for samfundets byggerier og infrastruktur,« siger Jens Ravn (V), der er næstformand i Udvalget for Regional Udvikling, og fortsætter:

»Derfor er jeg meget glad for, at vi med Råstofplan 2020 har sat et ambitiøst mål for genanvendelse og bæredygtighed. Hermed gør vi både en god gerning for miljøet og får fremtidssikret den sjællandske råstofforsyning.«

Inddragende proces, men kan ikke imødekomme alle ønsker

Interesserne på råstofområdet er mange og vidt forskellige. Derfor skal de regionale råstofplaner udarbejdes i tæt dialog med erhvervsliv, borgere og råstofområdets øvrige interessenter.

For at kvalificere udgangspunktet for Råstofplan 2020 har Region Sjælland indledningsvist gennemført en partshøring.

Derudover har regionens borgere og råstofområdets interessenter løbende i processen kunnet give deres meninger tilkende. Blandt andet har der været afholdt en række virtuelle dialogmøder, ligesom de interesserede har haft mulighed for at afgive høringssvar.

»Råstofplan 2020 har nydt stor opmærksomhed og fra partshøringer, dialogmøder og høringssvar har vi fået masser af tilbagemeldinger på arbejdet. Alle input er blevet gennemgået nøje, og Råstofplanen er løbende blevet justeret på baggrund heraf,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) og fortsætter:

»Som region er vi ved lov forpligtet til at sikre råstofforsyningen. Derfor har det ikke været muligt at imødekomme alle ønsker. Men med Råstofplan 2020 har vi i mine øjne fundet det kompromis, der bedst beskytter borgerne og samtidig balancerer råstofområdets interesser på tværs af miljø, natur, erhverv.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Jannebjo / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.