Mange unge på Sjælland får slet ingen uddannelse

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden).

Zand.News – »Omkring halvdelen, der ikke har en uddannelse som 25-årige, står uden for arbejdsmarkedet, når de er blevet 35 år«, lyder det fra Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde i Region Sjælland.

Uddannelsesniveauet blandt de 25-årige er stadig for lavt, viser Uddannelsesanalyse 2022. Løsningen kan blandt andet være mere digital undervisning. Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

For få muligheder for en videregående uddannelse

Region Sjælland halser stadig efter resten af landet, når det handler om, hvor stor en del af de 25-årige, der har en ungdomsuddannelse. Det viser Region Sjællands Uddannelsesanalyse 2022.

Kun 72 procent af de unge på 25 år har således taget en ungdomsuddannelse. I forhold til sidste år er det en stigning på 1 procent. Det hænger blandt andet sammen med, at Region Sjælland i disse år oplever en øget tilflytning, som samlet set bidrager positivt til det samlede uddannelsesniveau.

Det lave uddannelsesniveau skyldes blandt andet, at der er for få muligheder for at tage en videregående uddannelse i Region Sjælland. Og det får mange unge til at flytte ud af regionen for at læse videre. Men i regionen, er der stort behov for, at flere unge tager en uddannelse.

»Vi er glade for, at mange flytter til Region Sjælland, herunder også at mange flytter tilbage til regionen, når de har taget deres uddannelse. Men vi skal fortsat arbejde for, at så mange som overhovedet muligt får en uddannelse, da det er en af vejene til et godt liv,« siger Christian Wedell-Neergaard (KF), der er formand for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde, og fortsætter:

»Omkring halvdelen, der ikke har en uddannelse som 25-årige, står uden for arbejdsmarkedet, når de er blevet 35 år. Derudover er det afgørende for regionens virksomheder, at der er adgang til god og veluddannet arbejdskraft.«

Onlineundervisning kan medføre ro og fleksibilitet

Der er store forskelle i uddannelsesniveau afhængig af, hvor man bor i regionen. Analysen viser, at borgere, der ikke bor i eller omkring de større byer, i langt højere grad står uden for både uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Region Sjælland arbejder tæt sammen med kommuner og uddannelsesinstitutioner om at skabe de bedst mulige uddannelsestilbud på tværs af regionen, og Region Sjælland støtter hvert år ambitiøse og nytænkende udviklingsindsatser med de regionale udviklingsmidler.

En del af løsningen kan måske også findes i større brug af onlineundervisning. I årets særtema “Uddannelse uden for de større byer” har man i en række interviews spurgt både undervisere og elever, om hybrid-undervisning kan være en del af fremtiden.

Her peger begge grupper på, at onlineundervisning kan medføre ro og fleksibilitet. Samtidig understreger de, at det fortsat er vigtigt med fysisk fremmøde, så de personlige relationer og det sociale miljø kan opretholdes. Men det er håbet, at muligheden for et fleksibelt studieliv kan tiltrække nye grupper af unge til uddannelserne.

»Vi har en stor gruppe af de lidt ældre unge, som mangler nogle af de kompetencer og færdigheder, som virksomhederne efterspørger. Det kan for dem virke uoverskueligt at gå i gang med en uddannelse. Her kan en vekslen mellem online og fysisk undervisning give en mere fleksibel hverdag, hvor man ikke er afhængig af at skulle møde fysisk op på en uddannelsesinstitution hver dag,« siger Christian Wedell-Neergaard.

Nye videregående uddannelser er et vigtigt skridt

Uddannelse står stadig højt på den politiske dagsorden. Også nationalt, hvor der med den politiske aftale om “Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” vil komme otte nye uddannelsestilbud i Region Sjælland frem mod 2030. Udflytningen af videregående uddannelsestilbud kan bidrage positivt til uddannelsesniveauet.

»Hvis du rejser ud af Region Sjælland for at tage en videregående uddannelse, er der også større risiko for, at du slår dig ned et andet sted og stifter familie. Derfor er det rigtig godt, at der nu er politisk vilje til at gøre det lettere for de unge at få en videregående uddannelse uden for de største byer og her i Region Sjælland. Den seneste politiske aftale er derfor ét skridt i den rigtige retning,« siger Christian Wedell-Neergaard.

Han mener derudover, at det er vigtigt at fortsætte med at have fokus på det gode samarbejde blandt alle kommuner og aktører.

»Selvom der er forskelle på geografi og kommuner, deler vi alle et fælles mål om, at Region Sjælland skal være en kompetent og stærk region med glade borgere og et stærkt erhvervsliv. Mere uddannelse til flere er en af de vigtigste veje til den fortsatte vækst og udvikling i hele Region Sjælland,« siger Christian Wedell-Nørgaard.

Han understreger samtidig, at det er vigtigt med gode muligheder for kollektiv transport til og fra uddannelsesstederne.

Uddannelsesanalysen tuner for 9. år i træk ind på borgernes uddannelse og den befolkningsmæssige udvikling i regionen. Analysen bliver hyppigt brugt i regionens eget udviklingsarbejde, men den er også et vigtigt værktøj for blandt andet kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Tre hurtige fakta om unge og uddannelse:

  • Af borgere der som 25-årige ikke havde en ungdomsuddannelse, var kun 50 procent i beskæftigelse ti år senere.
  • 4.259 flytter fra Region Sjælland og starter på en uddannelse. Kun 1.789 flytter til Region Sjælland og påbegynder en uddannelse.
  • Når de unge flytter internt i Region Sjælland, flytter de primært til de store uddannelsesbyer Roskilde, Slagelse og Næstved.

Øverst: Regionshuset. (Foto: Region Sjælland). PM/roke

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.