Den kollektive trafik skal prioriteres i Region Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden).

Zand.News – »Den kollektive trafik er stadig vigtig for mange borgere, når de skal på arbejde eller af andre årsager har behov for at komme fra a til b. Hvis man som borger ikke kan regne med, at toget kommer planmæssigt, så vil flere vælge det fra, og situationen på lokalbanerne har været for problematisk de seneste måneder. Vi risikerer, at tilliden til den kollektive trafik forsvinder,« lyder det fra Region Sjælland.

Over de seneste måneder har der været mange aflyste afgange på lokalbanerne i Region Sjælland. Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde har fået en del borgerhenvendelser og udtrykker nu kritik af situationen. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Udfordringerne har især ramt regionens lokalbaner

Den kollektive trafik i Region Sjælland står i en historisk krise. Mange passagerer er forsvundet, priserne på brændstof er historisk høje, og der mangler hænder til at køre busser og tog.

Udfordringer har især ramt pendlerne på lokalbanerne i Region Sjælland, hvor der de seneste måneder har været mange aflysninger. Det har fået flere frustrerede borgere til at kontakte regionens politikere.

»Den kollektive trafik er stadig vigtig for mange borgere, når de skal på arbejde eller af andre årsager har behov for at komme fra A til B. Hvis man som borger ikke kan regne med, at toget kommer planmæssigt, så vil flere vælge det fra, og situationen på lokalbanerne har været for problematisk de seneste måneder. Vi risikerer, at tilliden til den kollektive trafik forsvinder,« siger Christian Wedell-Neergaard (K), der er formand for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Lokalbanerne er underprioriteret og underfinansieret

Udvalget ser situationen som et symptom på en langt større og bredere udfordring, der handler om, at den kollektive trafik og særligt lokalbanerne er underfinansieret, og at der er behov for yderligere prioritering.

»Vi skal vende udviklingen, så vi kan sætte ambitiøse mål for driften af vores lokalbaner – til gavn for vækst og udvikling i vores region. I stedet står vi på hælene på grund af manglende politisk handling på området. Det kræver mod og politisk prioritering, hvis vi skal gøre det attraktivt for borgerne at vælge den kollektive trafik,« siger Christian Wedell-Neergaard.

Region Sjælland står foran meget store og dyre investeringer i nye skinner og nye tog, hvis drift og kvalitet i den regionale togtrafik skal fremtidssikres. Blandt andet venter store udgifter til en renovering af Østbanen.

Borgere får for få informationer ved aflysning og forsinkelse

Udvalget understreger samtidig, at det er vigtigt, at borgerne tilbydes en anden form for transport, når toget må aflyses. Og så skal borgerne informeres bedre, når der er aflysninger.

»Vi har et rimeligt minimumskrav i denne situation. Der skal være ressourcer til, at vores borgere informeres om aflysninger med det samme, og der skal indsættes erstatningsbusser, når toget ikke kan køre,« siger Felex Pedersen (S), der er næstformand for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Det er Odsherredsbanen, Østbanen og Tølløsebanen, der har været ramt af mange aflyste afgange. På Odsherredsbanen og Tølløsebanen er der også en høj andel af afgangene, hvor der ikke er indsat erstatningsbusser.

Ifølge Lokaltog, som står for at drive jernbanestrækningerne, skyldes aflysningerne mangel på lokoførere, og at der den seneste tid har været et ekstraordinært og stigende sygefravær blandt lokoførerne. Derudover melder Lokaltog, at det er svært at skaffe erstatningsbusser.

Region Sjælland har, på trods af øgede udgifter til kollektiv transport på grund af stigende priser og færre passagerer, prioriteret at fortsætte det eksisterende serviceniveau i den kollektive trafik det kommende år.

Øverst: Regionshuset i Region Sjælland. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.