Ældre i Næstved får testet synet derhjemme

Zand.News – Et forskningsprojekt, der blandt andet består af Sjællands Universitetshospital, Næstved Kommune og Profil Optik, skal finde frem til ældre borgere med nedsat syn, der ikke selv opsøger undersøgelse og behandling. Målet er, at flere bevarer synet længere.

En række ældre borgere i Næstved Kommune kan som noget nyt se frem til at få testet deres syn derhjemme. Det sker som led i et forskningsprojekt, der skal finde frem til ældre borgere med nedsat syn, der ikke selv opsøger undersøgelse og behandling. Målet er, at flere bevarer synet længere. Det skriver Region Sjælland i en meddelelse.

Forringelsen af synet kan skyldes øjensygdomme

Avisen bliver sværere at læse, fjernsynet rykkes tættere på, og telefonens taster bliver utydelige. Med alderen kan synet blive dårligere. Men mange ældre er ikke klar over, at forringelsen af synet kan skyldes øjensygdom. I mange tilfælde kan man få behandlet årsagerne til synstabet og bevare synet i længere tid.

I et forskningsprojekt, som ledes af Øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital, er det formålet at identificere borgere, der lever med nedsat syn, men som ikke selv opsøger undersøgelse og behandling.

Forskningsprojektet foregår i samarbejde med partnere i Sverige og Norge og får støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling tildelt af det skandinaviske program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. EU-støtten er på i alt 1.527.000 euro svarende til omkring 11.400.000 kroner.

»Synstab skaber store udfordringer for den enkelte, både når det gælder trivsel og generelt helbred. Når synet svigter, stiger risikoen for, at man falder. Ældre med nedsat syn bliver oftere hjemme, isolerer sig og har behov for mere hjælp i hverdagen. Derfor er det så vigtigt at gøre noget ved synstabet i tide,« forklarer professor i øjensygdomme Torben Lykke Sørensen, der er fra Sjællands Universitetshospital, og fortsætter:

»Vi ved, at nogle ældre ikke reagerer på deres synsudfordringer. Da synstabet sker gradvist over lang tid, bemærker de sjældent ændringen, før synet er blevet meget dårligt. Det er ærgerligt, for synstabet kan i visse tilfælde klares med et par briller. Andre kan have en øjensygdom, hvor den rette behandling kan bremse forringelsen af synet.«

Op mod 200 ældre over 75 år får målt synet i hjemmet

Som led i forskningsprojektet vil op mod 200 borgere over 75 år, der modtager hjemmehjælp i Næstved Kommune, blandt andet få målt deres syn og blive spurgt til deres livskvalitet i relation til synet. Det sker i borgernes eget hjem. På den måde behøver de ældre ikke tage til øjenlægen for at få foretaget en undersøgelse – undersøgelsen kommer hjem til dem gennem hjemmeplejen.

»En del af de borgere, der modtager hjemmehjælp, får det blandt andet, fordi de ser dårligt. Hvis de ældre kan få hjælp til at bevare eller styrke synet, kan de sandsynligvis klare sig bedre i hverdagen, og det vil betyde meget for dem for eksempel selv at kunne tage ud at handle, læse etiketten på deres medicin eller læse avis,« siger Una Jensen, der er vicedistriktschef i Center for Sundhed og Ældre i Næstved Kommune.

  • Projektet hedder Uopdaget Synstab og undersøger, om målrettet opsporing og behandling af uopdaget synstab hos ældre borgere kan bidrage til bedre forebyggelse og behandling samt øget livskvalitet, bedre selvhjulpenhed og dermed mindre afhængighed af ydelser som hjælp til transport, medicinering, rengøring, madlavning, personlig hygiejne og så videre.
  • Op mod 200 borgere over 75 år, der modtager hjemmehjælp i Næstved Kommune, vil som led i projektet få målt deres synsstyrke og kontrastsyn.
  • Testene vil foregå det kommende år.
  • Hvis borgerne lider af synstab, der ikke kan rettes med briller, vil de blive henvist til Øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital.
  • Forskningsgruppen vil desuden ved hjælp af et spørgeskema undersøge de ældres oplevede syn, livskvalitet og generelle helbred.
  • Forskningsprojektet får støtte fra EU gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling på omkring 11.400.000 kroner. Midlerne er tildelt af det skandinaviske, tværregionale program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.
  • Projektsamarbejdet består af Sjællands Universitetshospital, Næstved Kommune, Profil Optik samt partnere fra Sverige og Norge.
  • Projektet løber frem til november 2025.

Øverst: Professor i øjensygdomme Torben Lykke Sørensen leder projektet. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.zand.news/zsn/6pgq