Region Sjælland vil have hurtig kontakt ved sygefravær

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Zand.News – Hurtig og hyppigere kontakt skal forebygge lange sygeperioder blandt Region Sjællands medarbejdere, men det handler mere om omsorg end om kontrol.

Når medarbejderne i Region Sjælland bliver syge, skal der fremover sættes hurtigere ind. Lederen skal have kontakt med den syge medarbejder senest på tredjedagen efter sygemeldingen og igen otte og 15 dage efter sygemeldingen.

Skal nedbringe sygefraværet for medarbejderne

Kontakten skal være med til at nedbringe sygefraværet blandt regionens godt 18.000 medarbejdere. Samtidig skal de nye retningslinjer gøre det nemmere at planlægge afdelingernes opgaver ved sygefravær.

»Det er selvfølgelig helt i orden at blive syg. Vi skal sørge for, at årsagen til fraværet ikke findes i mangel på omsorg og kontakt fra arbejdsstedet. God og rettidig kommunikation er vigtig, for er du først langtidssyg, kan det blive svært at vende tilbage til arbejdet igen,« siger Gitte Simoni, formand for Regionsrådets udvalg for Arbejdsmarked og Rekruttering, og fortsætter:

»Derfor sætter vi ind med hurtigere og tættere kontakt ved sygdom. Det handler om mere omsorg for Region Sjællands medarbejdere, ikke om mere kontrol.«

Skal blive bedre til at håndtere sygemeldingerne

Ved de tidlige samtaler skal ledelsen undersøge, hvad arbejdspladsen kan gøre for at få medarbejderen hurtigt tilbage til kollegerne igen. Region Sjælland skal være en rummelig arbejdsplads, hvor man er klar til at gøre noget ekstra for at få medarbejderne til at trives, forklarer administrerende direktør Per Bennetsen:

»Vi ønsker bestemt ikke at presse medarbejdere til at komme på arbejde igen, før de er klar. Derimod skal vi blive bedre til at håndtere sygemeldingerne. Både af hensyn til medarbejderen, der er ramt, og af hensyn til kollegerne, som skal overtage opgaver og vagter under sygemeldingen. Det er en ledelsesopgave, som skal løses med stor fingerspidsfornemmelse. Her er de nye retningslinjer en hjælp, så alle parter er klar over, hvad der skal ske hvornår,« siger Per Bennetsen.

Øget fokus på omsorgen og de praktiske forhold

Regionsrådet i Region Sjælland har en målsætning om at nedbringe sygefraværet i Region Sjælland med ti procent frem mod 2021. Det er – sammen med et øget fokus på et godt arbejdsmiljø – baggrunden for, at der nu kommer nye retningslinjer om hurtigere opfølgning på sygefravær.

Regionsrådets udvalg for Arbejdsmiljø og Rekruttering har givet retning på arbejdet, og forslaget om den såkaldte 3-8-15 model er udviklet sammen med medarbejderne i MED-Hovedudvalget.

Fra april og frem skal modellen drøftes i alle MED-udvalg, så man her kan aftale, hvordan modellen skal bruges i det daglige, oplyser Margrethe Boel, der er næstformand i regionens øverste samarbejdsudvalg.

Den første sygesamtale har fokus på omsorg og praktiske forhold. Ved de næste samtaler, som skal ske senest på ottende og 15. sygedag, skal lederen spørge ind til, hvad arbejdspladsen kan gøre for at hjælpe medarbejderen tilbage på job igen.

Forskning viser, at hvis lederen indleder en omsorgsdialog igen på ottendedagen, kan det sænke risikoen for, at sygemeldingen bliver til langtidsfravær.

Kontakten på den 15. sygefraværsdag skal ses i sammenhæng med, at Region Sjællands sygefraværspolitik fra dette tidspunkt definerer sygefraværet som længerevarende.

Den hurtigere og hyppigere opfølgning indfases fra 1. april og anvendes på alle regionens arbejdspladser senest 1. september 2019.

Øverst: Region Sjælland. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.