Næstved er med i fælles udviklingsplan for turisme

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Naestved.News – »Turister rejser ikke efter kommunegrænser, når de skal på ferie. Derfor giver det god mening, at vi samarbejder på tværs af kommuner for at styrke hele vores område som en turistdestination,« udtaler Næstveds borgmester.

I dag er en fælles udviklingsplan for Sjælland og øerne blevet offentliggjort. Næstved Kommune er en af de aktive parter i udviklingsarbejdet, som skal trække flere turister til Sjælland og øerne.

Ambitionen er at øge turismeomsætningen med 2 milliarder kroner frem mod 2025. Præsentationen fandt sted i de helt nye rammer på Holmegaard Værk, som netop er en stor turistdestination i Næstved Kommune. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Skal brande Næstveds styrker på turismeområdet

En ny udviklingsplan, der i går er blevet præsenteret for erhvervsministeren, sætter en række ambitiøse mål for vækst og udvikling for turismen på Sjælland og øerne. Der skal kort sagt flere turister til området, og de skal bruge flere penge.

Lokalt for Næstved Kommune betyder det, at kommunen skal arbejde mere målrettet på at synliggøre og brande Næstveds styrkepositioner på turismeområdet.

Styrkepositioner som for eksempel middelaldermidtbyen, naturen omkring Susåen og Holmegaard Værk. Derudover skal der lægges mere vægt på lokalspecifikke råvarer, butikker, spisesteder med mere. Der skal foretages investeringer i nye overnatningssteder og opgradering af de eksisterende ud fra principper om bæredygtig udvikling.

Samtidig skal en styrket markedsføringsindsats både i og uden for højsæsonen øge kendskabet til turisternes muligheder.

Den samlede målsætning er skabe øget overnatningskapacitet, øge flerdages-turismen i kommunen samt en mere fokuseret og prioriteret indsats på lokale seværdigheder og specialiteter.

»Turister rejser ikke efter kommunegrænser, når de skal på ferie. Derfor giver det god mening, at vi samarbejder på tværs af kommuner for at styrke hele vores område som en turistdestination,« fortæller borgmester (S) Carsten Rasmussen og fortsætter:

»Senest har vi åbnet Holmegaard Værk, som allerede er blevet en magnet for turister fra nær og fjern. De turister skulle jo gerne blive i området flere dage og blive gjort opmærksomme på flere muligheder i hele området.«

Målet er at øge forbruget med 125 kroner i døgnet

Turismen på Sjælland og øerne som samlet destination skal frem mod 2025 øge turismeomsætningen til 15 milliarder kroner svarende til en årlig vækst på 2,25 procent.

Antallet af kommercielle overnatninger skal stige til 5,8 millioner, hvilket svarer til en stigning på 1 millioner overnatninger sammenlignet med 2019, mens turisternes døgnforbrug skal hæves til 675 kroner mod de aktuelle 550 kroner. Visionen er, at turismen i endnu højere grad bliver en løftestang for byudvikling og naturvenlig turisme, højere kvalitet og øget omsætning.

Bag planen står Dansk Kyst- og Naturturisme, turismeorganisationerne på Sjælland og øerne, KKR Sjælland, som er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner i Region Sjælland, samt den filantropiske forening Realdania.

En række særlige indsatsområder skal styrke turismen

Planen indeholder en fokuseret prioritering af 21 konkrete tiltag fordelt på fem indsatsområder – herunder udvikling af lystbådehavne, forretningsudvikling af mere outdoor-turisme og styrket samarbejde mellem transport og turisme.

Udviklingen skal koncentreres i stærke turismemæssige kraftcentre, og sammenhængen mellem hovedstaden og det øvrige Sjælland og øerne skal styrkes. Derudover skal oplevelsesværdien øges i form af kultur- og naturoplevelser i regionen.

Udviklingsplanen fungerer desuden som startskuddet til et øget investeringsniveau på Sjælland og øerne. Der skal være tættere samspil mellem offentlige parter, fonde og private investorer, hvilket på sigt vil resultere i øgede investeringer i infrastruktur, oplevelser og overnatning.

Inden udgangen af 2021 skal parterne bag planen revurdere og eventuelt justere planens pejlemærker i lyset af Corona-situationen og det ændrede udgangspunkt i 2020.

Øverst: Holmegaard Værk. (Foto: Næstved Kommune). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.