Loyal to Familia opløses efter grundlovens § 78

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – »Vi har i dag fået byrettens ord for, at LTF er en grundlovsstridig forening, der bruger vold og andre strafbare midler til at opnå kriminelle formål,« siger chefanklager ved Københavns Politi.

Københavns Byret har afsagt dom i sagen om opløsning af Loyal to Familia efter grundlovens § 78. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

LTF har været forbudt siden den 4. september 2018

I dag faldt der dom i Københavns Byret i forbudssagen mod LTF, der har været forbudt siden den 4. september 2018, hvor Københavns Politi nedlagde et foreløbigt forbud mod grupperingen.

Samtidig indbragte Københavns Politi sagen for Københavns Byret med påstand om, at det foreløbige forbud kendtes lovligt, og at foreningen skulle opløses ved dom.

Grundloven § 78 stk. 2 lyder: “Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.”

Københavns Byret har nu afsagt dom og har givet anklagemyndigheden medhold i, at LTF er en forening, der i strid med grundlovens § 78 anvender vold og strafbare midler til at nå sit mål.

Byretten har også fastslået, at det foreløbige forbud med LTF er lovligt.

»Det er en principiel og historisk dom i kampen mod kriminelle bander og organiseret kriminalitet. Vi har i dag fået byrettens ord for, at LTF er en grundlovsstridig forening, der bruger vold og andre strafbare midler til at opnå kriminelle formål, og det er vi meget tilfredse med,« siger chefanklager ved Københavns Politi, Ida Sørensen, og fortsætter:

»Samtidig har byretten godkendt, at det var nødvendigt at hensyn til borgernes sikkerhed og den offentlige orden at nedlægge et foreløbigt forbud mod LTF allerede den 4. september 2018.«

Gennemgik flere end 30 straffedomme mod LTF-medlemmer

Forbudssagen mod LTF blev indledt ved Københavns Byret den 6. februar 2019. Den har strakt sig over 27 retsdage, der er ført 59 vidner fra anklagemyndighedens side, og sagen har omfattet mere end 13.000 rapportsider.

Anklagerne har i sagen gennemgået flere end 30 tidligere straffedomme mod medlemmer af LTF, der sammenlagt har ført til 109 domfældelser og 344 års fængsel.

Øverst: Københavns Byret (arkivfoto). (Foto: Per Johansen / Domstolsstyrelsen). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.