Slut med dieselbiler uden partikelfilter i storbyerne

Zand.News – De nye miljøzoneregler betyder, at dieselbiler uden partikelfilter kan risikere at modtage et administrativt bødeforelæg, hvis køretøjet anvendes i en miljøzone.

Fra den 1. oktober 2023 gælder miljøzonereglerne også for dieseldrevne personbiler uden partikelfilter. De fem miljøzonekommuner København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg har besluttet at skærpe kravene i deres miljøzone. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Skal sikre en bedre luftkvalitet for mennesker i byerne

De nye miljøzoneregler betyder, at dieseldrevne personbiler uden partikelfilter fra den 1. oktober 2023 kan risikere at modtage et administrativt bødeforelæg, hvis køretøjet anvendes i en miljøzone.

De fem miljøzonekommuner har siden den 1. juli 2020 haft miljøzonekrav til dieseldrevne varebiler og skærpede miljøzonekrav til lastbiler og busser. Udover tunge køretøjer og varebiler er også dieselpersonbiler uden partikelfilter en væsentlig kilde til udledning af partikler, der kan være sundhedsskadelige og kræftfremkaldende.

Ifølge beregninger fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi blev det vurderet, at dieselpersonbiler vil udgøre 63 procent af partikeludledningen og 50 procent af NOx-udledningen i 2022 fra trafikken på byveje.

Folketinget vedtog den 22. marts 2022 en lovændring, der gjorde det muligt for de eksisterende miljøzonekommuner at stille krav om partikelfilter for dieselpersonbiler i miljøzonerne, for at sikre bedre luftkvalitet for de mange mennesker, der bor og færdes i byerne.

Hvilke køretøjer er omfattet af de skærpede miljøzonekrav?

Miljøstyrelsen og miljøzonekommunerne har i løbet af 2023 sendt informationsbreve til dem, som ifølge Køretøjsregisteret (DMR) er registreret som ejer eller bruger af en dieselpersonbil uden fabriks- eller eftermonteret partikelfilter.

Du kan allerede nu selv tjekke, om dit køretøj lever op til de nye regler ved at indtaste køretøjets registreringsnummer på miljoezoner.dks slå-op funktion. For personbiler, der minimum er Euronorm 5, anses kravet om partikelfilter for at være opfyldt.

Hvordan kan køretøjet anvendes lovligt i en miljøzone igen?

Bliver dit køretøj omfattet af de nye regler, har du måske mulighed for at få eftermonteret et partikelfilter. Et eftermonteret partikelfilter skal godkendes af en synshal, hvor det registreres i Køretøjsregisteret (DMR). Herefter vil køretøjet leve op til miljøzonereglerne.

Har dit køretøj allerede et partikelfilter monteret, som ikke er registreret i Køretøjsregisteret (DMR), skal du sikre det bliver registreret for lovligt at kunne anvendes i miljøzonerne. Du kan læse mere om, hvordan dette gøres på miljoezoner.dk. Et eftermonteret partikelfilter på din bil vil spare dig for 1.000 kroner årligt, fordi du ikke længere skal betale afgiften for partikelfilterudledning.

Kan man få tilskud til eftermontering af partikelfilter på bilen?

Som ejer af en dieselpersonbil kan du søge om tilskud til eftermontering af partikelfilter på dit køretøj. Tilskuddet udgør 2.000 kroner, men kan dog højest udgøre de faktiske udgifter til køb og montering af partikelfilteret.

For at kunne modtage tilskuddet skal dit køretøj have fået eftermonteret et godkendt partikelfilter efter den 1. april 2022 og det skal være registreret i Køretøjsregisteret (DMR). Køretøjet må ikke tidligere have haft et partikelfilter monteret, og ejeren af køretøjet må maksimalt have en årlig skattepligtig indkomst på 300.000 kroner. Læs mere om muligheden for at søge tilskuddet på miljoezoner.dk.

Kan man opnå en tidsbegrænset undtagelse eller dispensation?

I særlige situationer vil det være muligt at opnå en tidsbegrænset undtagelse eller dispensation fra partikelfilterkravet, hvis der ikke kan eftermonteres et godkendt partikelfilter på dit køretøj. Læs mere om mulighederne for at registrere en undtagelse eller søge om dispensation på miljoezoner.dk.

På miljoezoner.dk kan du finde flere informationer om miljøzonerne. Her findes et kort over miljøzonerne, og der er bl.a. mulighed for at registrere en undtagelse eller betale en bøde. Der findes også kontaktoplysninger på Miljøzoners kundeservice, hvis du har spørgsmål, som du ikke kan finde svar på.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Byoung Joo). PM/roke.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.zand.news/zsn/9c8