Vaccinationsprogrammet udvides

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – Den nye vaccinationspakke indeholder gratis vaccination mod pneumokokker, influenza og kighoste for bestemte grupper i samfundet.

Folketingets partier og regeringen iværksætter ny vaccinationspakke, der skal reducere antallet af sårbare patienter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme.

Det skal medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Skal sikre sårbare patienter mod alvorlig infektionssygdom

Regeringen har sammen med et enigt Folketing besluttet en bred indsats om vaccination af ældre, sårbare grupper og sundhedspersonale.

Den skal sikre, at færre af de mest sårbare patienter rammes af en alvorlig infektionssygdom som for eksempel alvorlig pneumokoksygdom, der kan medføre lungebetændelse og i særlige tilfælde blodforgiftning og hjernehindebetændelse.

Det vil medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark, ligesom det vil forbedre sundheden for den enkelte, udsatte patient under epidemien.

Den nye vaccinationspakke indeholder:

  • Gratis vaccination mod (og i enkelte tilfælde test for) pneumokokker til alle fyldt 65 år og til risikogrupper såsom kronisk syge under 65 år.
  • Gratis vaccination mod influenza til sundhedspersonale samt øget tilslutning blandt risikogrupper.
  • Fortsættelse af gratis kighostevaccination til gravide.

En informationskampagne skal dertil sikre en så stor en tilslutning som muligt. Målet er at nå 75 procent tilslutning for både pneumokokvaccination og influenzavaccination, som WHO anbefaler for influenzavaccination til ældre på 65 år og derover.

Det er et ambitiøst mål, som svarer til cirka 50 procent forøgelse i forhold til den nuværende deltagelse i influenzavaccinationerne.

Skal sikre flere sengepladser til COVID-19-patienter

Vaccinationspakken indgår i arbejdet med at udbygge kapaciteten og aflaste sundhedsvæsenet, så det kan håndtere det øgede behov for behandling af patienter med coronavirus/COVID-19.

Sundhedspersonale med patientkontakt skal tilbydes influenzavaccination. Samtidig er det ambitionen at øge udbredelsen af influenzavaccination blandt borgere over 65 år og særlige risikogrupper. Målet er at øge tilslutningen med cirka 350.000 flere af de borgerne.

De første vacciner vil blive leveret i løbet af april og skal tildeles de mest sårbare grupper. Efter Sundhedsstyrelsens anbefaling skal de første vacciner tilbydes til beboere på plejehjem og til ældre fyldt 65 år med en kronisk lidelse som for eksempel kronisk lungesygdom samt til personer under 65 år, som er i særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom.

Til efteråret vil alle ældre over 65 år samt særlige risikogrupper også blive tilbudt vaccination mod pneumokokker.

Vaccinationerne vil blandt andet kunne fås hos egen læge. Sundheds-og ældreministeren opfordrer samtidig kommunerne til i endnu højere grad at gøre en indsats for, at beboere på plejehjem og lignende kan blive vaccineret, hvor de bor, da de er i risikogruppe og kan have svært ved at komme til en klinik.

Øverst: Genrefoto. (Illustration: Richards Drawings / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.