EU ajourfører reglerne for at søge om visum

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Euro.Zand.News – Nye regler skal skabe hurtigere og klarere procedurer for lovligt rejsende, der søger om visum til Europa.

Guide, tips og livsstilsstof (Slagelse Media) I denne uge vedtog EU-Rådet vedtog ændringer af forordningen om visumkodeksen, der vil forbedre betingelserne for lovligt rejsende og stille flere værktøjer til rådighed for at tackle udfordringerne ved ulovlig migration. Det skriver Rådet for Den Europæiske Union i en pressemeddelelse.

Klare regler og bedre betingelser for lovligt rejsende

De nye regler vil skabe hurtigere og klarere procedurer for lovligt rejsende, navnlig ved:

  • at tillade indgivelse af ansøgninger op til 6 måneder og senest 15 dage før rejsen
  • at gøre det muligt, at ansøgningsformularen bliver udfyldt og underskrevet elektronisk
  • at indføre en harmoniseret tilgang til udstedelse af visa til flere indrejser til regelmæssigt rejsende med en positiv visumhistorik for en periode, der gradvis forlænges fra 1 til 5 år.

Bedre dækning af omkostninger til sagsbehandling

For at sikre, at EU-landene bedre kan få dækket omkostningerne til visumbehandling, uden at det virker afskrækkende på visumansøgerne, forhøjes visumgebyret til 80 € (cirka 600 kroner, Red.).

Denne forordning indfører også en mekanisme til hvert tredje år at undersøge, om visumgebyret bør ændres.

Samarbejde om at sende irregulære migranter retur

Forordningen vil også medvirke til at forbedre samarbejdet med ikke-EU-lande om tilbagetagelse ved at indføre en ny mekanisme for anvendelse af visumbehandlingen som løftestang.

I henhold til denne mekanisme vil Kommissionen med jævne mellemrum vurdere ikke-EU-landes samarbejde om tilbagetagelse. Hvis et land ikke samarbejder, vil Kommissionen foreslå, at Rådet vedtager en gennemførelsesafgørelse, der pålægger specifikke restriktive visumforanstaltninger i forbindelse med visumbehandling og i sidste ende visumgebyr.

Hvis det derimod konstateres, at et land samarbejder om tilbagetagelse, kan Kommissionen foreslå Rådet at vedtage en gennemførelsesafgørelse, der fastsætter enten nedsættelse af visumgebyret, kortere behandlingstid, når der skal træffes afgørelse om visumansøgninger, eller længere gyldighedsperiode for visa til flere indrejser.

Læs forordning om ændring af visumkodeks på: europa.eu (pdf).

Visum til Danmark fra Thailand for kæreste eller familie

De fleste thaiere, som besøger Danmark, kommer som turister. Der er nogle særlige regler for denne form for rejsende, og deres rejsebureau vil hjælpe dem med at søge et turistvisum.

En anden gruppe er thaiere, som er kæreste med en herboende dansker. De har måske mødt hinanden på internettet, hvorpå de har mødt hinanden i Thailand, eller de kan have lært hinanden at kende i Thailand.

Der er nogle særlige regler for at søge om visum til Danmark, hvis man er kærester. Du kan få flere oplysninger om visum til Danmark fra Thailand her #zandguide.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Coprid / iStock). PM/Bureau/red.

I samarbejde med
Bureau Kronberg

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.