EU fornyer sanktioner over for Nordkoreas bidragsydere

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Euro.Zand.News – Det endelige mål er at opnå en fuldstændig, kontrollerbar og uigenkaldelig atomafrustning af Den Koreanske Halvø.

Rådet for Den Europæiske Union (Ministerrådet) har gennemgået og fornyet sin liste over dem, der er omfattet af restriktive foranstaltninger i henhold til sanktionsordningen mod Nordkorea. Det skriver Ministerrådet i en pressemeddelelse.

Sanktioner såsom rejseforbud og indefrysning af aktiver

De opførte enkeltpersoner og enheder er pålagt sanktioner såsom rejseforbud og indefrysning af aktiver for at bidrage til Nordkoreas nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben eller for at unddrage sig sanktioner.

Det samlede antal personer, som EU på egen hånd har opført på listen, er 57. Desuden har EU indefrosset 9 enheders aktiver som led i EU’s egen sanktionsordning.

EU har også gennemført alle relevante resolutioner fra FN’s Sikkerhedsråd, som pålægger sanktioner over for 80 personer og 75 enheder, som er opført på listen af FN.

Krav om kontrollerbar og uigenkaldelig atomafrustning

EU’s sanktioner over for Nordkorea er de hårdeste over for noget land. De blev vedtaget som svar på landets udvikling af atomvåben og ballistiske missiler, som er en overtrædelse af adskillige af FN’s Sikkerhedsråds resolutioner.

EU gennemfører ikke blot FN’s sanktioner, men har også sin egen sanktionsordning over for Nordkorea, der supplerer og skærper de sanktioner, som FN har vedtaget.

EU har gentagne gange givet udtryk for sin stærke overbevisning om, at varig fred og atomafrustning af Den Koreanske Halvø skal opnås med fredelige midler, og at den diplomatiske proces fortsat er den eneste vej til at nå det mål.

Det endelige mål, som ønsket af hele det internationale samfund og udtrykt af FN’s Sikkerhedsråd, er og bliver en fuldstændig, kontrollerbar og uigenkaldelig atomafrustning af Den Koreanske Halvø.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Victoria Borodinova / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.