EU fortsat engageret i Iraks langsigtede stabilitet

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Euro.Zand.News – Ministerrådet gentager EU’s faste støtte til Iraks enhed, suverænitet og territoriale integritet.

Rådet for Den Europæiske Union (Ministerrådet) gentager EU’s faste støtte til Iraks enhed, suverænitet og territoriale integritet og betydningen af irakisk ejerskab til landets interne politiske og økonomiske reformprocesser.

Det understreger EU’s fortsatte engagement i at bevare det irakiske samfunds multietniske og multireligiøse karakter. Det skriver Ministerrådet i en pressemeddelelse.

Afgørende samarbejde blandt politiske aktører i Irak

Rådet glæder sig også over dannelsen af en føderal regering, herunder de nylige ministerudnævnelser.

Det er nu afgørende, at alle politiske aktører og institutioner i Irak arbejder sammen om at imødekomme landets presserende behov, især med hensyn til tilvejebringelse af sikkerhed, grundlæggende tjenester og bæredygtige job for alle irakere i hele landet.

Missionen hjælper myndigheder med strategisk rådgivning

EU’s forbindelser med Irak er fokuseret på gennemførelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Irak, herunder styrket politisk samarbejde, og på fortsat gennemførelse af EU-strategien for Irak fra januar 2018.

Partnerskabet mellem EU og Irak har modtaget mere end 1,2 milliarder euro i finansiel EU-støtte siden 2014. EU støtter også Irak gennem sin rådgivende mission, der blev iværksat i oktober 2017 for at bistå med gennemførelsen af de civile aspekter af reformen af sikkerhedssektoren.

Missionen hjælper Iraks myndigheder ved at yde strategisk rådgivning om den overordnede sikkerhedspolitik og institutionel reform samt om bekæmpelse af terrorisme, organiseret kriminalitet og voldelig ekstremisme.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Angie Johnston / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.