Wish ophører med at bruge falske rabatter

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden).

Zand.News – Den populære og kontroversielle webshop Wish er ophørt med at bruge falske rabatter og personaliserede priser.

Den amerikanske handelsplatform Wish er ophørt med at bruge falske rabatter og personaliserede priser. Det sker efter et tiltag fra de europæiske forbrugermyndigheder, herunder Forbrugerombudsmanden. Dte oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Wish har overtrådt markedsføringsreglerne i EU

Forbrugerombudsmanden har samarbejdet med sine søstermyndigheder i en række EU-lande samt EU-Kommissionen i en sag, hvor den amerikanske handelsplatform Wish har overtrådt markedsføringsreglerne.

Wish, der har kontor i Holland, har efter henvendelse fra den nederlandske forbrugermyndighed, Autoriteit Consument & Markt, meddelt, at de fremover ikke vil bruge falske rabatter, ligesom det ikke længere er tilladt for de virksomheder, som sælger deres varer via Wish-platformen at sælge produkter med falske rabatter.

Desuden er Wish ophørt med at benytte personaliserede priser. Personaliserede priser er baseret på en profilering af den enkelte forbruger ud fra oplysninger om forbrugerens tidligere køb, præferencer med videre.

Myndighederne holder øje i den kommende tid

På Wish’s platform er der solgt produkter, hvor den oplyste normalpris formentlig aldrig har været den faktiske pris, fordi produkterne næppe har været solgt til normalprisen. Rabatterne kan have fristet forbrugerne til at foretage køb, som de ellers ikke ville have gjort, og den type markedsføring er vildledende.

Wish har brugt oplysninger om hver enkelt forbruger til at bestemme, hvad visse produkter skulle koste for den enkelte, men det var ikke tydeligt nok forbrugerne. Hvis virksomheder bruger personaliserede priser, skal de oplyse forbrugerne om det. De skal også informere forbrugerne om, hvilke personoplysninger, virksomheden har brugt til at beregne de personaliserede priser.

Myndighederne vil i de kommende måneder holde øje med, om Wish efterlever markedsføringslovens forbud mod vildledning.

»På Wish’s hjemmeside er annonceret med særdeles vildledende rabatter. I EU er det forbudt for virksomheder at bruge vildledende rabatter. Forbrugerne skal kunne stole på, at der faktisk er tale om en rabat, når der annonceres med den,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen og fortsætter:

»Wish har vist priser til den enkelte forbruger, som var fastsat blandt andet ud fra de oplysninger, som Wish havde om forbrugerens tidligere køb. Det er vigtigt, at vi som forbrugere bliver oplyst om den form for prissætning, så vi kan beslutte, om vi vil købe til en pris, der er fastsat ud fra, hvad vi hver især må antages at ville betale, mens vores nabo måske kan købe produktet til en ganske anden pris.«

Lovgrundlag: Ifølge forbrugerrettighedsdirektivets artikel 6, stk. 1, litra ea, skal forbrugeren inden indgåelse af en fjernsalgsaftale eller en aftale indgået uden for fast forretningssted på en klar og forståelig måde have oplysning om, at prisen, som forbrugeren skal betale, er personaliseret på grundlag af automatiseret beslutningstagen, hvis det er tilfældet. Bestemmelsen er implementeret i dansk lovgivning i forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 8.
Ifølge artikel 5 i direktivet om urimelig handelspraksis er urimelig handelspraksis forbudt. En handelspraksis er bl.a. urimelig, hvis den indebærer en vildledende handling, jf. artikel 6, eller en vildledende udeladelse, jf. artikel 7, og i øvrigt foranlediger eller kan forventes at foranledige gennemsnitsforbrugeren til at træffe en transaktionsbeslutning, som vedkommende ellers ikke ville have truffet. Bestemmelserne er implementeret i dansk lovgivning i markedsføringslovens §§ 5, 6 og 8. (Kilde: Forbrugerombudsmanden).

Øverst: Genrefoto. (Foto: Martin Janecek / iStock). PM/anne.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.