Corona: Nødberedskab på plads i Sorø Kommune

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Soro.News – Nødpasningen er på plads. De ældre borgere vil fortsat få den pleje, som de har brug for. Der iværksættes nødberedskab i tandplejen og Sundhedscentret. Samtidig udvides telefontiden i Borgerservice og Sociale Service.

Sorø Kommunes nødberedskab er på plads til de kommende ugers kraftigt reducerede drift. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Stor forståelse og opbakning fra borgere og medarbejdere

Kommunen oplever stor forståelse og opbakning fra både borgere, brugere og medarbejdere til at finde fælles løsninger i denne specielle tid med coronavirus/COVID-19.

Nødpasningen i skoler og dagtilbud er på plads. De ældre borgere på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen vil fortsat få den pleje, som de har brug for. Der iværksættes nødberedskab i tandplejen og Sundhedscentret. Samtidig udvides telefontiden i Borgerservice og Sociale Service.

Det er nogle af elementerne i Sorø Kommunes nøddrift, som træder i kraft i dag.

»Det er en meget speciel situation i kommunerne. Vi oplever, at alle fagområder byder ind med gode løsninger i forhold til, hvordan vi tilrettelægger nøddriften bedst muligt, så vi fortsat tager hånd om de borgere, som har brug for kommunens hjælp,« siger kommunaldirektør Søren S. Kjær og fortsætter:

»Vi oplever en meget stor forståelse for situationen hos de borgere, som bliver berørt af situationen. Og ikke mindst oplever jeg en organisation, som i dén grad er optaget af at finde løsninger og få tingene til at lykkes. Jeg vil gerne give en stor ros til alle kommunens medarbejdere og ledere, som udviser stor fleksibilitet og vilje til, at vi sammen kommer godt igennem denne meget specielle periode.«

Planen for nøddrift de næste fjorten dage i kommunen

Skoler og daginstitutioner: Skoler og daginstitutioner lukker fra mandag den 16. marts og foreløbigt to uger frem.

Der etableres nødpasning for børn i dagtilbud og indskoling. Der etableres nødpasning på alle skoler og på en daginstitution i hvert skoledistrikt på nær Ruds Vedby, hvor der er meget få børn med pasningsbehov.

Det drejer sig om følgende institutioner: Villa Villakulla, Holberghaven, Krongården, Sandlyng og Ventemøllegården.

Nødpasningen tilbydes de børn, som har forældre, der varetager kritiske opgaver i samfundet såsom i sundhedsvæsenet, samt forældre, der umuligt kan finde anden pasning til børnene.

Sorø Kommunale Tandpleje: Sorø Kommunale Tandpleje kører på nødberedskab og tager kun imod patienter med smerter, infektion eller skader i forbindelse med huller, tandregulering eller anden skade. Nødtandplejen vil kunne kontaktes dagligt kl. 8-10 på hverdage.

Sundhedscentret: Sorø Sundhedscenter aflyser størstedelen af centrets aktiviteter. Alle borgere, som er i et forløb på Sundhedscentret vil blive kontaktet telefonisk. Sundhedscentret vil kunne træffes telefonisk i normal åbningstid.

Følgende aflyses i foreløbigt 14 dage: Forløb for borgere på hjerte-, gigt-, Parkinson-, KOL- og kræftområdet. Desuden aflyses langt de fleste genoptræningsforløb samt alle aktiviteter i dagcenteret i Degneparken.

Der vil i begrænset omfang blive tilrettelagt hjemmetræning eller virtuel træning i de tilfælde, hvor det fagligt vurderes uopsætteligt i forhold til borgerens genoptræning. Øvrige borgere i træningsforløb vil blive kontaktet og få vejledning til, hvordan de bedst kan træne på egen hånd.

Udvidet telefonåbning: For at give borgerne mulighed for at komme i kontakt med kommunen, mens den fysiske kontakt reduceres, udvides telefontiden i Borgerservice og i Social Service.

Telefonen i Social Service har åbent mandag til torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-13. Her kan man henvende sig med spørgsmål om personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler mv.

Borgerservice har lukket for fysisk fremmøde, men åbent på telefonen fra kl. 9-15 mandag-onsdag, 9-17 torsdag og 9-13 fredag.

Jobcentret: Alle jobcentrets aktiviteter er aflyst. Borgere, som får aflyst deres aftaler, bliver kontaktet direkte.

Øverst: Coronavirus (COVID-19). (Foto: Kira Yan / iStock). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.