Boligkøbere tvinges til at udskifte gamle brændeovne

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – »Vi stiller som krav, at der skal ske en udskiftning eller nedlæggelse af brændeovnen ved ejerskifte. På den måde får vi udskiftet til nyere og mindre forurenende brændeovne,« siger miljøministeren.

Miljøminister Lea Wermelin (S) fremsætter et nyt lovforslag om pligt til at udskifte eller nedlægge den gamle brændeovn ved ejerskifte af bolig. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

12 måneders frist til at udskifte eller nedlægge ovnen

Brændeovne står for en stor del af luftforureningen, og især de ældre brændeovne sender farlige partikler ud i luften. Partikler er med til at forårsage kortere levetid og øger risikoen for alvorlige sygdomme.

Fyringsanlæg til brændefyring (inklusiv pillefyr, brændekedler og lignende) er fortsat den største danske bidragsyder til partikelforureningen. En gammel brændeovn forurener op til fem gange så meget som en moderne ovn.

Derfor vil regeringen med et nyt lovforslag introducere en såkaldt ejerskifteordning for brændeovne. Lovforslaget, der var i høring tidligere i år, betyder, at man skal udskifte eller nedlægge sin brændeovn inden 12 måneder efter huskøbet, hvis oven er fra før 2003.

Kakkelovne, masseovne, antikke brændeovne og åbne pejse med videre er undtaget fra ejerskifteordningen.

»Hvert år dør tusindvis af danskere for tidligt på grund af luftforurening. Privat brændefyring er den største danske bidragsyder til partikelforurening. Vi ved, at især de ældste brændeovne står for en stor del af forureningen med skadelige partikler, der kan give både hjertekarsygdomme og luftvejslidelser. Med lovforslaget tager vi et skridt mod renere luft herhjemme,« siger miljøminister Lea Wermelin.

Færre gamle brændeovne skal føre til en renere luft

Det er planen, at ejerskifteordningen skal træde i kraft fra april 2021. Med de nye regler forpligtes boligkøbere til at oplyse, om der står en gammel brændeovn fra før 2003 i den bolig, som de har købt, når skødet bliver tinglyst.

Der er i alt cirka 700.000 brændeovne i Danmark, hvor af cirka 260.000 skønnes at være produceret før 2003.

»Vi skal bekæmpe luftforureningen både i de store byer og på villavejene i alle dele af landet. Derfor sætter vi nu ind over for de ældre brændeovne, fordi de udleder op mod fem gange så mange partikler som en ny brændeovn,« siger miljøminister Lea Wermelin og fortsætter:

»Vi stiller som krav, at der skal ske en udskiftning eller nedlæggelse af brændeovnen ved ejerskifte. På den måde får vi udskiftet til nyere og mindre forurenende brændeovne. En stor del af luftforureningen kommer fra udlandet, så tiltag i Danmark kan ikke stå alene, men vi tager fat på den store udfordring, som luftforurening er.«

Boligejere kan få hjælp at fastsætte brændeovnens alder

Ikke alle boligejere vil med det blotte øje kunne konstatere eller dokumentere, om deres nyerhvervede brændeovn er fra før eller efter 2003. I de tilfælde vil boligejeren skulle indhente en erklæring fra skorstensfejeren.

Erklæringen fra skorstensfejeren vil efterfølgende skulle sendes til Miljøstyrelsen sammen med anden relevant dokumentation, så Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt den pågældende brændeovn er omfattet af ordningen eller ej.

Lovforslaget fremsættes den 8. oktober og forventes 1. behandlet den 22. oktober 2020.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Tookapic / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.