Dansk model for solenergi i hele verden

(Last Updated On: 10. aug. 19, 11:38)
(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Læsetid: 4 min.

Zand.News – Danske forskere har opstillet en præcis model for solenergi-potentialet i hele verden. Disse data er stillet frit til rådighed for alle.

Solceller er verdens mest frembrusende vedvarende energikilde, og i et fremtidigt bæredygtigt energisystem er det derfor helt nødvendigt at kende til ydeevnen af solcelleanlæg – både på lokal, regional og global plan.

Danske forskere har nu netop opstillet en historisk præcis model for solenergi-potentialet i hele verden, og alle data er stillet frit til rådighed for alle, der vil bruge dem. Det skriver Aarhus Universitet: Science and Technology i en pressemeddelelse.

Nødvendigt at kunne forudsige energiproduktionen

Solenergi er for alvor på vej frem i hele verden. Over de sidste tre år er der på global plan installeret flere solcelleanlæg end nogen anden energikilde, og den årlige vækstrate mellem 2010 og 2017 var hele 24 procent.

Globalt set spås solenergi derfor at spille en lige så stor rolle i fremtidens bæredygtige energisystemer som vindenergi, men det kræver præcise modeller for, hvor meget energi solcelleanlæggene producerer.

De modeller har danske forskere nu sørget for i et stort forskningsprojekt fra Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.

Læs resultaterne i tidsskriftet: Progress in Photovoltaics (engelsk).

»Vi har indsamlet 38 års globale solindstrålings-, vejr- og temperaturdata med en rumlig opløsning på 40km x 40km for hele kloden og sammenholdt dem med historiske data for europæiske solcelleanlæg. Ud fra dette har vi lavet en ganske præcis model, der på global, regional og lokal plan kan fortælle, hvor godt solcelleanlæg yder på den givne geografi, afhængig af hvilken type anlæg man bruger,« siger adjunkt Marta Victoria, som har stået for projektet, og fortsætter:

»På den måde kan vi modellere ikke kun en enkelt installation, men hele lande eller kontinenters energiproduktion fra solcelleanlæg. Det har stor betydning for, hvordan fremtidens energisystemer skal sættes sammen for at fungere optimalt.«

Finmaskede timedata for hele kloden de sidste 38 år

Problemet er samtidig, at fremtidens grønne energisystem afhænger af vedvarende energikilder, som afhænger af vejret. Derfor er man ifølge Marta Victoria nødt til at kende detaljerne i energiproduktionen meget nøjagtigt.

»Solcelleanlæg for en kæmpe betydning for fremtidens energisystemer, og det duer ikke, hvis vi planlægger systemer ud fra modeller, der ikke tager højde for udfald i forhold til normen. Derfor har vi i dette projekt samlet fintmasket timedata fra de sidste 38 år for hele kloden, således at man kan benytte modellen overalt,« siger hun.

Alle data i modellen er stillet frit til rådighed for alle via Open License, og projektet er en del af projekt RE-Invest, som er støttet af Innovationsfonden, og som samler en lang række danske og internationale universiteter og virksomheder om at skabe fremtidens energisystem.

Øverst: Grafikken viser den samlede energiproduktion fra solceller for samtlige europæiske lande i perioden 2013-2017. Hvert enkelt lille felt repræsenterer en uges energiproduktion: Jo lysere farve desto mere energi blev produceret. (Grafik: Adjunkt Marta Victoria). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.