Ekstreme snemængder i Arktis udfordrer dyr og planter

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Zand.News – Vi har forudset, at en af følgerne af den globale opvarmning er mere ekstremt vejr med større udsving og dermed mere “rekord-vejr”,« skriver DMI.

2018 var et særdeles snefyldt år i Arktis. Mængderne af fnug lå i så lang tid og så højt, at det gjorde det yderste svært for dyr og planter i området at reproducere sig.

De store snemængder understøtter antagelsen om, at klimaforandringerne medfører mere ekstremt vejr. Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på baggrund af et studie.

Kendetegnende for hele Grønland og dele af det Arktis

Meteorologer har fundet ud af, at dyr og planter i området omkring forskningsstationen Zackenberg i Nordøstgrønland næsten ikke har kunnet nå at formere sig på grund af et voldsomt stort snefald i 2018.

Klimaforsker Martin Olesen fra DMI har undersøgt, om mængden af sne i Nordøstgrønland var kendetegnende for hele Grønland og måske endda store dele af det arktiske område.

Konklusionen blev, at det hvide drys i 2018 ankom i mængder, der langt oversteg det normale niveau. Det betyder højest sandsynligt, at det i hele området har været særligt svært at være dyr eller plante.

Studiet pointerer, at flora og fauna godt kan håndtere et eller få år med ekstremt hårde vilkår, som det sås i 2018.

Det egentlige problem opstår, hvis der kommer usædvanligt meget sne ofte eller flere år i træk. I så fald vil det for alvor begynde at tære på bestandene af pels- og bladklædte beboere i Arktis.

Rekorderne i Arktis forventes at stikke ud i alle retninger

Klimaforsker Martin Olesen mener, at det ekstreme vejr er en af følgerne af den globale opvarmning.

Læs også: Fremtidens vejr i Slagelse Kommune og resten af landet (Slagelse.News).

»Resultatet er i tråd med de forventede effekter af klimaforandringerne. Vi har forudset, at en af følgerne af den globale opvarmning er mere ekstremt vejr med større udsving og dermed mere “rekord-vejr”,« siger klimaforskeren og fortsætter:

»Rekorderne forventes at stikke ud i alle retninger – både når det gælder varme, tørke og stormfloder, men også kulde og store snemængder. Vi går ud fra, at snefald af denne størrelse i Arktis vil ske igen, men det er for tidligt at sige, hvor ofte det vil ske.«

På et tidspunkt må man dog forvente, at den grundlæggende stigende globale temperatur vil overhale de rekorder, der har med kulde at gøre.

For at få overblik over snefald tilbage i tiden er der både brugt data fra det europæiske samarbejde ECMWF og DMI’s egne data. Det er første gang, at DMI har kigget på snefald i Arktisk på denne måde. Og det er første gang, at DMI har kombineret viden om atmosfærens udvikling med udvikling af dyr- og planteliv på disse breddegrader.

Øverst: Genrefoto fra Ilulissat, som er Grønlands tredjestørste by, og som ligger i Vestgrønland på østkysten af Diskobugten. Forskningsstationen Zackenberg ligger langt længere oppe i Nordøstgrønland. (Foto: avi02 / iStock). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.