Mange børn er ensomme i skolen eller familien

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Zand.News – »Ofte hænger følelsen sammen med livet i skolen, hvor de føler sig udenfor eller er udsat for mobning, men næsten ligeså ofte fortæller børnene, at de er ensomme i deres familie.«

Ensomhed blandt børn og unge er udbredt og skyldes både forhold i skolen og hjemmet. Det viser rapporten “At stå udenfor”, som Børns Vilkår og TrygFonden lige har offentliggjort. Det oplyser Børns Vilkår i en pressemeddelelse.

Hvert fjerde barn oplever en grad af ensomhed

Ensomhed findes i langt de fleste klasselokaler, men den kan være svær at få øje på. De færreste børn fortæller nemlig åbent om det, hvis de føler sig ensomme.

Nu viser en undersøgelse blandt 2.465 børn i 5. og 8. klasse, at hvert fjerde barn oplever en grad af ensomhed. For 19 procent optræder følelsen en gang imellem. For syv procent er ensomhedsfølelsen der tit eller meget tit.

Undersøgelsen er en del af rapporten “At stå udenfor”, som Børns Vilkår og TrygFonden offentliggjorde i går.

»På BørneTelefonen hører vi hver dag fra børn, som fortæller, de er ensomme,« siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl og fortsætter:

»Ofte hænger følelsen sammen med livet i skolen, hvor de føler sig udenfor eller er udsat for mobning, men næsten ligeså ofte fortæller børnene, at de er ensomme i deres familie. At de ikke føler, de passer ind, at deres forældre har meget travlt og ikke virker til at kunne lide dem eller bekymrer sig om dem.«

Undersøgelsen bekræfter BørneTelefonens erfaringer. Af de børn, som angiver, at de sjældent eller aldrig oplever, at deres forældre interesserer sig for dem, føler 28 procent sig ofte ensomme.

Det samme gælder for 5 procent af de børn, som oplever, at forældrene tit eller meget tit interesserer sig for dem.

Ensomhed giver søvnbesvær, hovedpine og ondt i maven

Ensomheden har ikke kun konsekvenser for børnenes mentale sundhed. Også fysisk kommer mistrivslen til udtryk i form af for eksempel søvnbesvær, hovedpine og ondt i maven.

Af de børn, som ofte føler sig ensomme, oplever 38 procent mindst én gang om ugen 5-8 symptomer på mistrivsel. Det samme gælder kun for 2 procent af de børn, der ikke føler sig ensomme.

Sammenhæng mellem følelsen af ensomhed og faglighed

Samtidig viser undersøgelsen en sammenhæng mellem børnenes følelse af ensomhed, og hvordan de synes, de klarer sig fagligt i skolen.

»De fleste børn vil på et tidspunkt opleve ensomhed i en kortere periode. Det er helt normalt og ikke noget, der behøver at give anledning til bekymring,« siger Rasmus Kjeldahl og fortsætter:

»Men vores alarmklokker skal ringe, når børn gennem længere tid trækker sig fra fællesskaber og måske ikke længere går med ud i frikvarterne eller generelt ændrer adfærd. Det kan være, de bliver mere udadreagerende eller mere stille og usikre.«

Langvarig ensomhed kan få alvorlige konsekvenser, der følger barnet langt ind i voksenlivet.

»Vi ved, at ensomhed blandt andet er forbundet med lavt selvværd, selvskade og depression. Samtidig viser tal fra BørneTelefonen, at mindst 15 procent af samtalerne om ensomhed også omhandler selvmordstanker,« siger Dorte McGugan Pedersen, udviklingschef i TrygFonden, og fortsætter:

»Derfor er det vigtigt, at vi er mere opmærksomme på børn, der ikke er en del af fællesskabet eller i øvrigt ser ud til at mistrives. Det gælder både derhjemme, i skolen og i fritidslivet.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Moore Media / iStock). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.