Mange sigtelser for sprit- og narkokørsel i denne sommer

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Zand.News – Politiet har haft travlt i løbet af sommeren. 918 bilister blev sigtet for spirituskørsel, og 983 blev sigtet for kørsel med narko eller medicin i blodet.

Fra fredag den 21. juni 2019 til tirsdag den 30. juli 2019 gennemførte politiet landet over en målrettet indsats mod spirituskørsel. Indsatsen var koordineret med Rådet for Sikker Trafiks kampagne Stop Spirituskørsel.

Udover kontrol af spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Spiritus var involveret 175 trafikulykker i kontrolperioden

I kontrolperioden blev 918 bilister landet over sigtet for spirituskørsel, og 983 for kørsel med narko eller medicin i blodet.

Hertil kommer 175 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 26 ulykker, hvor føreren mistænkes for kørsel med narko eller medicin i blodet.

I gennemsnit sigtede politiet cirka 500 bilister om måneden for spirituskørsel i 2018 og cirka 590 for narkokørsel. Politiet registrerede ligeledes 119 færdselsuheld pr. måned i 2018, som var relateret til spirituskørsel samt 27 uheld, som var relateret til narkokørsel.

Spirituskørsel er et af ti fokusområder i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, der har til formål at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken frem til 2020. Politiet fortsætter løbende indsatserne mod spiritus- og narkokørsel.

»Set i forhold til landsgennemsnittet pr. måned for sigtelser for spiritus- og narkokørsel i 2018 ærgrer det mig, at antallet af sigtelser ligger så højt i denne kontrolperiode, til gengæld er jeg glad for, at vi får fjernet disse bilister fra vejene, således de ikke er til fare for andre trafikanter,« siger Christian Berthelsen, politiassistent, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter:

»Rusmidler og trafik er en rigtig dårlig kombination, og med den konstante fokus samfundet har på dette, så skuffer det mig, at så mange vælger at køre alligevel vel vidende, at det kan koste dem selv eller andre livet.«

Fald i antallet af spiritusbilister og spiritusulykker i 2018

Der kan over de seneste år konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt under 6.000 i 2018.

I samme periode er antallet af spiritusulykker næsten halveret fra knap 2.800 til lidt over 1.400.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Rigspolitiet). Note/Red.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.