Nu har politiet fokus på cykler og knallerter

(Last Updated On: 20. jan. 20, 14:00)
(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Læsetid: 2 min.

Zand.News – Bløde trafikanter er mere udsat for alvorlige skader eller død i ulykker. Dertil kommer, at ulovlige knallerter skaber utryghed på gangstier i boligområder, hvor beboerne også generes af støj.

Cyklister og knallertførere udgør både en fare for dem selv og de øvrige trafikanter, hvis ikke de følger færdselsloven.

Derfor holder politiet et ekstra vågent øje med netop cyklister og knallertførere i uge 4, altså fra i dag mandag den 20. januar 2020. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkørere

Bløde trafikanter udgør en betydelig del af de dræbte og tilskadekomne i trafikken, og de er mere udsat for alvorlige skader, når de er involveret i trafikulykker.

I 2018 blev 28 cyklister og 10 knallertførere dræbt i trafikken, hvor yderligere 921 cyklister og 269 knallertførere kom til skade. I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkørere en medvirkende årsag.

Derfor gennemfører politiet i perioden 20. januar til 26. januar 2020 en målrettet indsats mod cyklister og knallertkørere.

Hvis knallerter kører for stærkt, udgør det en væsentlig risiko for føreren selv og for medtrafikanterne. Samtidig skaber høj hastighed ofte utryghed for cyklister og gående på cykelstier og gangstier, hvor støjgener også er en faktor, som er til irritation for omkringboende.

Hvad er årsagen til indsatsen mod cyklister og knallerter?

  • Bløde trafikanter er mere udsat for alvorlige skader eller død i ulykker.
  • Nogle cyklister og knallertkørere kører over for rødt lys, kører på fortove i fodgængerfelter og tager ikke hensyn til andre trafikanter.
  • Ulovlige knallerter udgør en væsentlig risiko for føreren selv og andre.
  • Ulovlige knallerter skaber utryghed på gangstier i boligområder, hvor beboerne også generes af støj.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Niclas Jessen / Rigspolitiet). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.