Yderligere gennemgang af straffesager med dna-match

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – Politiet udvider gennemgangen af straffesager med fældende afgørelse, hvor dna har indgået som bevis, til 8.450 straffesager.

Rigsadvokaten og Rigspolitiet besluttede i juni måned at iværksætte en gennemgang af 3.450 straffesager med fældende afgørelse, hvor dna har indgået som bevis.

Nu bliver gennemgangen udvidet med cirka 5.000 sager, og det betyder, at cirka 8.450 straffesager vil blive gennemgået.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse, som henviser til Rigspolitichefens brev af 21. juli 2020 til Justitsministeriet.

Fokus er verserende sager og sager med fældende afgørelse

Den første gruppe vedrører sager, hvor der fremkommer match på baggrund af en søgning i dna-personregisteret.

Disse sager benævnes registermatch, idet de fremkommer ved at et uidentificeret dna-spor matcher en tilfældig personprofil i dna-registeret (et såkaldt cold hit). Situationen forekommer blandt andet i sager, hvor politikredsen har optaget et spor på gerningsstedet, men ikke har en mistænkt i sagen.

Den anden gruppe af sager vedrører de situationer, hvor dna-match ikke er fremkommet på baggrund af en ren registersøgning, men hvor politiets efterforskninger peger på en mistænkt, og det efterfølgende afprøves, om den konkrete person med en i forvejen kendt dna-profil i registret kan knyttes direkte til dna-spor i sagen.

Det drejer sig om sager, hvor sporprøven er typebestemt efter oktober 2011, mens personprofilen er optaget i dna-profilregisteret før juni 2012, og hvor der ikke efterfølgende er foretaget opgradering af dna-personprofilen.

Opgørelser over de yderligere sager sendes til politikredsene med henblik på gennemgang. Der er fortsat fokus på, at verserende sager og sager med fældende afgørelse, hvor straffen endnu ikke er udstået, gennemgås hurtigst muligt.

Gennemgangen, der oprindelig var forudsat gennemført senest den 31. oktober 2020, forventes nu – grundet de yderligere sager – færdiggjort inden udgangen af 2020.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Thomas Tolstrup / Rigspolitiet). PM/red.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.