UK bliver tredjeland den 31. januar kl. 24.00

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Euro.Zand.News ─ I overgangsperioden vil UK fortsat anvende EU-retten. Overgangsperioden kan forlænges én gang med et eller to år, hvis begge parter er enige om det inden den 1. juli 2020.

EU-Rådet har ved skriftlig procedure vedtaget afgørelsen om indgåelse af udtrædelsesaftalen på EU’s vegne.

EU og Det Forenede Kongerige undertegnede udtrædelsesaftalen den 24. januar2020, og Europa-Parlamentet godkendte den ved afstemning den 29. januar 2020. Det skriver EU-Rådet i en pressemeddelelse.

Aftale sikrer en udtrædelse under velordnede forhold

Udtrædelsesaftalen træder i kraft ved UK’s udtræden af EU den 31. januar 2020 kl. 24.00. Fra det tidspunkt er UK ikke mere en EU-medlemsstat og vil blive betragtet som et tredjeland.

Udtrædelsesaftalen sikrer, at UK udtræder af Unionen under velordnede forhold. Den dækker borgerrettigheder, den finansielle opgørelse, en overgangsperiode, protokoller om Irland/Nordirland, Cypern og Gibraltar, bestemmelser om governance og andre spørgsmål i forbindelse med udtrædelsen.

Udtrædelsesaftalens ikrafttræden markerer, at perioden i EU-traktatens artikel 50 er slut, og at der starter en overgangsperiode frem til og med den 31. december 2020.

Denne overgangsperiode, der er fastsat i udtrædelsesaftalen, skal give borgerne og virksomhederne mere tid til at tilpasse sig.

I overgangsperioden vil UK fortsat anvende EU-retten, men det vil ikke mere være repræsenteret i EU-institutionerne.

Overgangsperioden kan forlænges én gang med et eller to år, hvis begge parter er enige om det inden den 1. juli 2020.

Forhandlingerne om de fremtidige forbindelser mellem EU og UK begynder, når UK har forladt EU. Rammen for de fremtidige forbindelser blev fastlagt i den politiske erklæring, som parterne nåede til enighed om i oktober 2019.

Den 23. juni 2016 stemte de britiske statsborgere for udtræden af EU. Den 29. marts 2017 meddelte UK formelt Det Europæiske Råd, at det havde til hensigt at forlade EU. Den 17. oktober 2019 godkendte Det Europæiske Råd (artikel 50) den udtrædelsesaftale, som parternes forhandlere var nået til enighed om. Det godkendte også den reviderede politiske erklæring, der fastlægger rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK.

Øverst: Europa-Parlamentet. (Foto: Europa-Parlamentet). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.