Ursula von der Leyen er ny kommissionsformand

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Euro.Zand.News – Tyskeren Ursula von der Leyen tiltræder som ny kommissionsformand til november, hvor hun tager over fra Jean-Claude Juncker. Medlemmerne af Kommissionen skal udvælges og godkendes til efteråret.

Det blev snævert, da Parlamentet skulle stemme om den nye kommissionsformand i Strasbourg.

Ursula von der Leyen fik 383 stemmer for, hvilket var 9 stemmer mere end de nødvendige 374 stemmer. 327 stemte imod, mens 22 undlod at stemme. Det skriver Europa-Parlamentet, Kontoret i Danmark.

Målet for CO2-udledning er en reduktion på mindst 50%

Ursula von der Leyen, som er fra Tyskland, tiltræder som ny formand for Europa-Kommissionen den 1. november 2019 for en femårig periode. Hun overtager roret fra den nuværende kommissionsformand Jean-Claude Juncker, der er fra Luxembourg.

Inden den tætte afstemning holdt Ursula von der Leyen en tale for Parlamentet, hvor hun fremlagde sine visioner og planer. Hun garanterede blandt andet at fremlægge en “European Green Deal” inden for de første 100 dage i sit embede.

Målet for CO2-udledning skal være en reduktion på mindst 50 procent inden 2030. Von der Leyen vil også sikre fair minimumsløn for alle arbejdstagere i EU. Derudover vil hun arbejde for ligestilling.

Ikke alle var lige begejstrede for kandidaten. Danske Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten/GUE stemte imod, da han ikke mente, at von der Leyens klimaambitioner var høje nok.

Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet/S&D betegnede derimod Ursula von der Leyen som klar i mælet, engageret, professionel og klimaambitiøs. Derfor bakkede Schaldemose op om von der Leyen, selv om hun ikke var enig med hende om alt.

Udvalgsposter fordelt med to danskere som næstformænd

Med de to første parlamentssamlinger bag os kender vi nu også udvalgsfordelingen for de næste to et halvt år. Parlamentet vil fortsat have 20 stående udvalg samt to underudvalg og hertil 44 såkaldte delegationer, som har til formål at opretholde forbindelserne til andre parlamenter rundt om i verden.

Et europaparlamentsmedlem (MEP) er typisk fuldt medlem af ét udvalg og stedfortrædende medlem af ét andet.

De danske MEP’er har fordelt sig på en lang række forskellige udvalg, men især beskæftigelsesudvalget, udvalget for indre marked og forbrugerbeskyttelse, industri- og energiudvalget samt miljø- og folkesundhedsudvalget er populære blandt de danske MEP’er. Alle disse udvalg har indtil flere danskere som medlemmer.

Der er også danske medlemmer af for eksempel transportudvalget, fiskeriudvalget, landbrugsudvalget, retsudvalget, udvalget om international handel og borgerretsudvalget.

Der er danske næstformand i to udvalg: Morten Helveg Petersen Radikale fra Venstre/Forny Europa (tidligere ALDE) er næstformand i industri- og energiudvalget, mens Søren Gade fra Venstre/Forny Europa er næstformand i fiskeriudvalget.

Kommissærerne skal udvælges og godkendes til efteråret

Med udnævnelsen af Ursula von der Leyen som formand for Kommissionen kan arbejdet med at konstituere resten af holdet af kommissærer begynde. Von der Leyen vil nu sende officielle breve til EU-landenes stats- og regeringschefer og opfordre dem til at foreslå deres kandidater til at blive medlem af Kommissionen.

Der skal udvælges 28 kommissærer (inklusive formanden) – én per medlemsland – og disse indstilles af medlemslandenes regeringer. Derefter er det Europa-Parlamentets tur til at komme på arbejde. Det er nemlig MEP’erne, som skal godkende den samlede Kommission.

Det sker efter høringer af de kommende kommissærer i løbet af september og oktober. Det er ikke muligt at nedlægge veto mod de enkelte kommissærer, men Det Europæiske Råd kan beslutte at tildele kommissærerne nye områder, hvis det skønnes, at Kommissionen ellers ikke bliver godkendt.

Det samlede kommissærhold skal endeligt godkendes ved en afstemning i Europa-Parlamentet. Den forventes at finde sted i slutningen af oktober, og de tiltræder den pr. 1 november 2019, hvis de bliver godkendt af Europa-Parlamentet. Det skriver Europa-Parlamentet, Kontoret i Danmark.

Øverst: Ursula von der Leyen. (Foto: Dominique Hommel / © European Union 2019, Europa-Parlamentet).

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.