Det går den rigtige vej for Vestsjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden).

Zand.News – Det går gradvist i den rigtige retning for de vestsjællandske kommuner i DI’s lokale erhvervsvenlighedsundersøgelse 2022.

Det går gradvist i den rigtige retning for de vestsjællandske kommuner i DI’s lokale erhvervsvenlighedsundersøgelse 2022. Den tidligere mønsterkommune Sorø falder dog betydeligt, mens Ringsted og Kalundborg nærmer sig den bedste tredjedel. Det skriver DI Vestsjælland i en pressemeddelelse.

Store ændringer blandt vestsjællandske kommuner

Odsherred rykker 13 pladser frem til nr. 75 efter mange år i bunden, Slagelse er ude af dødvandet og rykker 11 pladser frem til nr. 68. Holbæk flytter sig 2 pladser tilbage og lander som nr. 62. Ringsted er nu den bedst placerede kommune med et ryk på 13 pladser frem, som placerer kommunen som nr. 32. Kalundborg rykker imponerende 19 pladser frem og lander på en 43. plads, mens Sorø rykker 24 pladser i den forkerte retning og placerer sig midt i feltet som nr. 47 efter 7 år i top 30.

Odsherred rykker på sagsbehandling og dialog

Efter mange år i den trælse ende af DI’s lokale erhvervsvenlighedsundersøgelse er det i år lykkedes Odsherred at flytte sig hele 13 pladser frem til nr. 75. Den generelle vurdering af erhvervsvenligheden rykker sig ikke det store, men det gør flere forskellige kategorier. Et af de store ryk sker i forhold til sagsbehandling. Det er især en mere positiv vurdering af sagsbehandlingen i forbindelse med sygedagpengesager, miljøforhold og byggesager.

En anden væsentlig kategori, hvor der også sker et ryk, er i kategorien information og dialog – her vurderes dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd langt mere positivt end sidste år. Ligesom dialogen med politikerne også er blevet bedre. Dog halter kommunens formidling af væsentlig information til virksomhederne.

»Det er positivt, at Odsherred Kommune bevæger sig i den rigtige retning. Selvom det stadig tager lang tid at løse de mange byggesager, er der ingen tvivl om, at den oplevelse og dialog, som virksomhederne har med kommunen om sagerne, er forbedret væsentligt. Det er godt, og vi håber, at udviklingen fortsætter,« siger formand for DI Vestsjælland Jan Bybjerg Pedersen.

Kalundborg får hug for sine sagsbehandlingstider

Virksomhederne er i den grad glade for Kalundborg Kommune. Selvom kommunen placerer sig i midterfeltet som nr. 43 i den overordnede rangering i lokal erhvervsvenlighed 2022, ligger kommunen nr. 8 i kategorien overordnet erhvervsvenlighed. Mere end 70 procent vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen.

I uddannelseskategorien rykker Kalundborg fra en 89. plads til nr. 40. Kommunen får desuden en førsteplads for tiltag, der sikrer, at flere unge tager en erhvervsuddannelse. Det kan næppe overraske efter det meget imponerende DM i Skills i Høng i foråret, hvor der blev sat publikumsrekord.

Desværre kæmper kommunen stadig med lange sagsbehandlingstider for byggesager, og virksomhederne er ikke tilfredse med sagsbehandlingen. Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd vurderes ellers til at være blevet markant bedre og er hoppet fra nr. 72 til nr. 23.

»Det halter med sagsbehandlingstiderne i Kalundborg. Det kan dog skyldes den store byggeaktivitet i kommunen. Men jeg forventer, at det ser bedre ud næste år. Jeg hæfter mig dog ved, at dialogen mellem erhvervsliv og embedsmænd er blevet meget bedre, for det giver et solidt fundament for at skabe mere åbenhed mellem kommunen og virksomhederne,« lyder det fra Jan Bybjerg Pedersen.

Ringsted er den bedste erhvervskommune

Der er grund til tilfredshed i Ringsted Kommune, for der er ros fra virksomhederne i årets erhvervsvenlighedsundersøgelse. Kommunen fortsætter nemlig vandringen mod den gode tredjedel og er nu nr. 32 med et spring på 13 pladser ift. sidste år.

I kategorien overordnet erhvervsvenlighed er springet endnu større – fra nr. 41 til nr. 23. Knap 70 procent af virksomhederne vil anbefale andre at etablere sig i Ringsted, og det er over landsgennemsnittet.

Et andet vigtigt område, hvor der også er ros fra virksomhederne, er i kategorien sagsbehandling. Her flytter kommunen fra en 40. plads til en 12. plads. Det skyldes både en lavere sagsbehandlingstid for byggesager, men også en flot vurdering af, hvor kompetent og effektiv sagsbehandlingen er i kommunen. I kategorien skatter, gebyrer og erhvervsarealer ligger kommunen også meget flot med en 10. plads. Det er især virksomhedernes vurdering af sikring af erhvervsgrunde med plads til udvikling, som giver bonus.

»Det er yderst positivt, at Ringsted i år er regionens bedste erhvervskommune. Vi har set kommunen arbejde sig stødt og solidt i den helt rigtige retning de sidste par år, og jeg har store forventninger til, at kommunen kan komme blandt landets bedste. Nu skal vi bare sikre, at dialogen med politikere og embedsfolk bliver endnu bedre,« siger Jan Bybjerg Pedersen.

Slagelse vender udviklingen og bliver mere erhvervsvenlig

Efter fire år, hvor Slagelse har stået i stampe omkring en 80. plads, er der nu endelig fremgang. Kommunen rykker i år frem til en 68. plads. Årsagen skal findes i en flot fremgang i flere kategorier. Det drejer sig blandt andet om en større tilfredshed hos virksomhederne med udbuddet af erhvervsgrunde med plads til udvikling og niveauet af kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer. Også kommunens formidling af væsentlig information til virksomhederne er blevet bedre, mens den stadig ligger flot i kategorien infrastruktur og transport.

»Det er positivt, at Slagelse er ude af dødvandet, og at det øgede fokus på at sikre et ordentlig udbud af erhvervsjord på en af landets mest attraktive placeringer giver pote. Men der er stadig ting, der skal arbejdes med. Særligt den overordnede erhvervsvenlighed og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal forbedres,« siger Jan Bybjerg Pedersen.

Erhvervsvenligheden i Sorø dykker ganske drastisk

Sorø Kommune, som typisk ligger meget flot placeret i DI’s måling af erhvervsvenligheden, må i år se sig udfordret. Et dyk fra nr. 23 til nr. 47 flytter kommunen ud af top 30. Det er blandt andet kategorien overordnet erhvervsvenlighed, som går den forkerte vej – fra nr. 10 til nr. 40, hvor især anbefalingen af kommunen til andre virksomheder falder drastisk.

Kategorien infrastruktur og transport flytter sig også markant i den gale retning – fra nr. 49 til nr. 81. Her er virksomhedernes vurdering af det kommunale vejnet kraftigt forringet. Kategorien sagsbehandling rykker også fra nr. 36 til 67, da især sagsbehandlingstiden er tæt på fordoblet. Dog er virksomhederne fortsat positive over for, hvordan sagsbehandlingen foregår. I kategorien information og dialog ligger kommunen stadig flot placeret på en 15. plads.

»Det er rigtig ærgerligt, at det går i den forkerte retning for Sorø, men jeg noterer mig også, at der stadig er en høj grad af tilfredshed med dialogen mellem virksomheder, embedsfolk og politikere såvel som information til virksomhederne. Det er jo et godt udgangspunkt for at få rettet op på udfordringerne,« lyder det fra Jan Bybjerg Pedersen.

Holbæk står i stampe, men med flere positive takter

Det blev til en 62. plads for Holbæk Kommune i DI’s årlige erhvervsvenlighedsundersøgelse – en tilbagegang på to pladser. Mens langt de fleste kategorier flytter sig minimalt, er der dog et par stykker, hvor der er positive takter. Det gælder blandt andet i uddannelseskategorien, hvor kommunen flytter sig fra nr. 92 til nr. 69. Her udtrykker virksomhederne en ganske positiv vurdering af kommunens tiltag for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

Kommunen får dog stor ros for at afskaffe dækningsafgiften, hvilket ses i kategorien skatter, gebyrer og erhvervsarealer, hvor man går fra nr. 71 til nr. 53.

»Selvom Holbæk står i stampe, er der positive tegn. Særligt beslutningen om at afskaffe dækningsafgiften fortjener stor ros. Jeg håber, at vi til næste år ser et endnu større spring op ad listen, for det er vigtigt, at Holbæk er i top på erhvervsvenligheden med den gode udvikling med tilflytning, nye uddannelser i området og udsigten til udbygningen af motorvejen,« siger Jan Bybjerg Pedersen.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Kazuma Seki / iStock). PM/roke.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.