Journalgennemgang ventes afsluttet i oktober

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden).

Zand.News – Efter dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed sætter Region Sjælland nu gang i undersøgelsen af patienter, der er benamputeret i perioden 2019-2022 i Region Sjælland.

Patientforløb i den periode, hvor der er betydelige forskelle i benamputationer og forebyggende karkirurgiske behandlinger regionerne imellem, undersøges nærmere, skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Relevante borgere modtager erstatningsvejledning

Efter dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed sætter Region Sjælland nu gang i undersøgelsen af patienter, der er benamputeret i perioden 2019-2022 i Region Sjælland, og som ikke er blevet vurderet i karkirurgien inden for et år før amputationen. Undersøgelsen er tilrettelagt i samarbejde med speciallæger i karkirurgi og ortopædkirurgi og ventes afsluttet i oktober 2022.

Det bliver op til speciallæger i karkirurgi at gennemgå patienternes forløb og den behandling, de har fået. Ud fra det skal lægen vurdere, om der er forhold ved den samlede behandlingsstrategi, som kan have haft betydning for, at patienten blev amputeret, og som medfører, at der bør tilbydes målrettet erstatningsvejledning. Patienter, der er døde i mellemtiden, vil også få deres forløb gennemgået.

Region Sjælland vil tage direkte kontakt til patienter eller pårørende, hvis vurderingen er, at de skal tilbydes målrettet erstatningsvejledning.

»Vi kan se, at der er en betydelig forskel regionerne imellem i perioden 2019-2021. Det har vi og Styrelsen for Patientsikkerhed, siden vi fik resultaterne af undersøgelsen fra Regionernes Kliniske Kvalitets Program været stærkt optaget af at komme til bunds i,« siger Jesper Gyllenborg, der er koncerndirektør i Region Sjælland, og forklarer videre:

»Nu har Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland i fællesskab og i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed afklaret, hvordan vi bedst undersøger, om der er patienter i den periode, som ikke har fået tilstrækkelig behandling.«

Region Sjælland kommer også til at foretage en forløbsgennemgang af 80 patientforløb. Forløbsgennemgangen vil se på hele patientforløbet, altså også den del, der går forud for første kontakt på sygehuset. Det sker i samarbejde med kommuner og praktiserende læger med det formål at finde veje til tidligere at forebygge amputationer. Denne undersøgelse forventes afsluttet i slutningen af 2022.

Øverst: Arkiv. (Foto: Region Sjælland). PM/pele.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.