Politiet øger sin tilstedeværelse i Holbæk

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Zand.News – Efter skuddrabet på en ung mand intensiverer politiet sin tilstedeværelse i Holbæk og indfører visitationszone i 14 dage.

Med baggrund i drabet på en ung mand i Holbæk i går styrker politiet den efterforskningsmæssige og tryghedsskabende indsats i Holbæk. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Konflikt mellem kriminelle grupperinger i Holbækområdet

Det er politiets opfattelse, at drabet kan have sammenhæng med en skudepisode den 27. marts 2019 ved Mellemvang – Holbæk Have og med efterårets konflikt mellem kriminelle grupperinger i Holbækområdet.

Derfor har politiet iværksat en målrettet efterforskningsindsats for at søge at finde den eller de ansvarlige for drabet og få dem draget til ansvar.

For at imødegå risikoen for nye hændelser indføres der en visitationszone i Holbæk by. Den er gældende fra i dag og foreløbig 14 dage frem.

Samtidig styrker politiet den patruljemæssige tilstedeværelse i Holbæk for at sikre trygheden i byen. Det betyder, at borgerne kommer til at opleve en intensiveret patruljering på alle tider af døgnet.

Derudover vil både politikredsens tryghedsskabende lokalbetjente og den mobile politistation være til stede i byen.

Visitationszonen i Holbæk by er gældende 14 dage frem

Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands politikreds har bestemt, at politiet i ovennævnte periode skal have udvidet mulighed for at foretage stikprøvevisitationer i Holbæk by.

  • Visitationszonen afgrænses af rundkørslen ved Roskildevej og Skagerakvej, ad Skagerakvej frem til Højvang og herefter af første sidevej til højre på Højvang og af Fælleden frem til Holbæk Have. Kattegatvej afgrænser herefter zonen frem til Munkholmvej.
  • Herefter følger zonen Munkholmvej frem til Labæk og herefter ad Labæk frem til Havnevej. Zonen afgrænses herefter af Havnevej og videre frem til krydset Havnevej, Ahlgade, Valdemar Sejrsvej og Kalundborgvej.
  • Kalundborgvej afgrænser herefter zonen frem til Stenhusvej og videre ad Stenhusvej frem til rundkørslen ved Skagerakvej. Zonen afgrænses herefter af Skagerakvej frem mod rundkørslen ved Roskildevej.

Episoder med skud øger risikoen for fare for liv og helbred

Baggrunden for at etablere en visitationszone er en øget risiko for, at der inden for visitationszonen foretages strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

Visitationszonen giver politiet mulighed for at foretage stikprøvekontrol med det formål at kontrollere, om personer i området besidder eller bærer våben.

Den 27. marts 2019 blev der affyret skud i området ved Mellemvang – Holbæk Have, ligesom der i går den 28. april 2019 blev affyret flere skud i Ladegårdsparken Vest mod en 18-årig mand, der blev ramt af skud og afgik ved døden.

Episoderne, som kan have sammenhæng med efterårets konflikt mellem kriminelle grupperinger, medfører efter politiets skøn, at der er en øget risiko for strafbare handlinger i området.

Øverst: Visitationszone i Holbæk. (Grafik: Midt- og Vestsjællands Politi). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.