Safewards forebygger tvang og konflikter i psykiatrien

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Zand.News – Psykiatrien Region Sjælland skal arbejde mere systematisk med alternative, ikke-medicinske værktøjer, når personalet skal håndtere oprørte patienter.

En donation fra TrygFonden på 973.000 kroner går til indsatsen for at skabe en kultur, der styrker samarbejdet mellem patient og personale, og som samtidig forebygger tvang og konflikter. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Tvang skader tilliden mellem patient og personale

Brugen af tvang i psykiatrien skader tilliden mellem patient og personale, og der er i disse år særligt fokus på at undgå bæltefiksering.

Med en donation fra TrygFonden på 973.000 kroner skal man nu i Psykiatrien Region Sjælland arbejde mere systematisk med alternative, ikke-medicinske værktøjer, når personalet skal håndtere oprørte patienter – og helst helt forebygge, at patienterne bliver urolige.

Det skal ske via en engelsk metode, Safewards-programmet, hvor tillid, tryghed og gode relationer mellem personale og patienter er nøgleord under indlæggelsen.

Metoden er afprøvet med succes på blandt andet to afdelinger i Vordingborg – og skal nu udbredes til alle de psykiatriske afdelinger i Vordingborg og efterfølgende i Slagelse og Roskilde.

Safewards-principperne skaber trygge og rare miljøer

Projektleder og specialsygeplejerske i psykiatri, Sabina Beldring fra psykiatrisygehuset i Vordingborg, er begejstret for donationen fra TrygFonden.

»Vi er meget glade for, at vi takket være donationen nu kommer i gang med at udbrede Safewards til alle de psykiatriske afdelinger i Region Sjælland,« siger Sabina Beldring og fortsætter:

»I Psykiatrien har vi en målsætning om at få halveret antallet af bæltefikseringer frem mod 2020. For at lykkes med det skal vi igennem en kulturændring.«

Psykiatrien benytter Safewards-principperne til skabe trygge og rare miljøer, som giver patienterne mere ro og forebygger, at konfliktfyldte situationer udvikler sig.

Et konkret eksempel kan være, at personalet er opmærksomt på en patients flashpoint – ting, der trigger angst og uro hos patienten, og som kan udløse en konflikt. Et andet eksempel er, at en afdeling har revet vægge ned og lavet et åbent kontormiljø, så personalet og patienter er tættere på hinanden.

»Safewards er en systematisk tilgang, som understøtter den kulturelle og værdimæssige positive udvikling, som psykiatrien er i gang med. Vi arbejder målrettet på at inddrage patienterne i behandlingsforløbet i langt højere grad end tidligere, supplerer ledende oversygeplejerske Mia Hesselberg.

På de to afdelinger i Vordingborg, der har testet Safewards, er det lykkedes at nedbringe brugen af beroligende medicin, fastholdelser og bæltefikseringer. For at skabe en varig kulturændring skal Safewards implementeres gradvist. Metoden forventes at være færdigudrullet efter to år.

Gode resultater i forhold til at forbedre kulturen

Det er TrygFondens regionale råd i Region Sjælland, der står bag donationen som led i TrygFondens samlede arbejde for at skabe tryghed og blandt andet styrke samarbejdet mellem patienter og personale i sundhedsvæsnet.

»I TrygFonden arbejder vi for at give alle et trygt møde med sundhedsvæsnet, hvor patienter og pårørende inddrages. Psykiatrien i Region Sjælland har allerede positive erfaringer med Safewards, der har vist gode resultater i forhold til at forbedre kulturen på de afdelinger, hvor metoden er afprøvet,« siger Cathrine Riegels Gudbergsen, formand for TrygFondens regionale råd i Region Sjælland, og fortsætter:

»Vi glæder os over at kunne bidrage til den videre udbredelse af Safewards, der kan hjælpe til, at de psykiatriske patienter kommer bedst muligt ud på den anden side af en indlæggelse. Det bliver spændende at følge indsatsen.«

Øverst: Cathrine Riegels Gudbergsen overrækker Trygfondens donationen på 973.000 kroner. Fra venstre: Ledende overlæge Thomas Tellier, afdelingssygeplejerske Connie Petersen, Cathrine Riegels Gudbergsen fra Trygfonden, sygeplejerske Sabina Renee Beldring, sygeplejerske Dorte Graulund Olsen og ledende oversygeplejerske Mia Hesselberg. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.