Dømt for grov vold, psykisk vold og stalking

Naestved.News – Samlivet ophørte efter en episode, hvor samleveren mistede synet på det ene øje som følge af vold begået af den 24-årige.

Onsdag blev en 24- årig mand ved Retten i Næstved idømt 2 år og 9 måneders fængsel for mishandling, grov vold, ulovlig tvang, psykisk vold, trusler på livet og stalking. Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Systematisk og kontinuerligt vold i over 3 år

Den 24-årige havde i en periode på cirka 3,5 år systematisk og kontinuerligt udsat samleveren for vold blandt andet ved at slå og sparke hende samt slå hende med diverse genstande. Han havde samtidig nedbrudt hende psykisk ved at udsætte hende for groft nedværdigende og krænkende handlinger blandt andet ved at kontrollere og overvåge hende samt udsætte hende for vold, når han ikke var tilfreds med hendes adfærd. Han afskar hende fra hendes omgangskreds, overvågede hende og kaldte hende diverse skældsord. Hun blev endvidere udsat for ulovlig tvang.

Samlivet ophørte efter en episode, hvor samleveren mistede synet på det ene øje som følge af vold begået af den 24-årige. Efter samlivsophøret kontaktede den 24-årige hende konstant ved telefonopkald og ved at opsøge hende personligt, hvor han ved enkelte lejligheder også udøvede vold mod hende. Derudover overvågede den 24-årige hende ved ofte at køre efter hende i bil og holde foran hendes nye adresse. Han blev derfor også dømt for stalking.

Dommen er anket af tiltalte til frifindelse, subsidiært formildelse.

»Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har meget stort fokus på vold i nære relationer, og jeg er derfor tilfreds med den afgørelse, retten har truffet i dag. Der er tale om grov vold og ekstremt nedværdigende handlinger fra den tiltaltes side, og afgørelsen sender et signal om at den slags ikke tolereres,« siger anklager Katrine Hansen.

Øverst: Genrefoto. (Foto: TP Heinz / Pixabay). PM/lale.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.