Stram økonomiaftale med mulighed for sikker drift

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden).

Zand.News – »Næste års aftale om regionernes økonomi løser ikke de udfordringer, vi har med den geografiske ulighed i sundhedsvæsnet, så det er fortsat en kamp, som vi vil kæmpe her i Region Sjælland,« lyder det fra regionsformanden.

Danske Regioner og Regeringen har indgået aftale om regionernes økonomi i 2024. Regionsrådsformand Heino Knudsen kalder aftalen stram. Den indeholder blandt andet et løft samlet set til regionerne på 1,35 milliarder kroner ekstra til driften, som sikrer, at kadencen kan holdes i 2024 med forventning om at kunne komme helskindet igennem. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Fokus er at løse sundhedsvæsnets aktuelle udfordringerne

I går har Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Danske Regioner indgået en aftale om næste års økonomi. Overordnet er der tale om en stram aftale med fokus på at få løst sundhedsvæsnets udfordringer her og nu.

»Jeg forventer, at vi med aftalen kan holde kadencen i sundhedsvæsnet i 2024 og komme helskindet igennem. Det er jeg selvfølgelig tilfreds med på vores patienters vegne,« siger regionsformand Heino Knudsen (S).

Regionsrådsformanden glæder sig over, at der er sket en fremrykning af midler fra akutpakken til 2023 på 350 millioner kroner i alt, der betyder, at afviklingen af ventelister ikke går i stå. Ligesom han glæder sig over, at midlerne til kræftområdet på 300 millioner kroner fra Regeringens sundhedspakke tidligere på ugen ser ud til at gå til regionerne.

Uafklaret i forhold til stigende udgifter på medicinområdet

Der blev ikke afsat særskilte midler til de stigende udgifter på medicinområdet, men Heino Knudsen hæfter sig ved, at der er lavet en rampe, som sikrer, at der skal kigges videre på problemstillingen.

»Det er aftalt at kigge på styringen omkring medicinudgifterne. For os i Region Sjælland er det helt afgørende at få drøftet de stigende udgifter til medicin i et bredere folkesundhedsperspektiv, og jeg vil arbejde for, at vi får sat os om samme bord for at kigge på det,« fortæller regionsformanden.

Nye opgaver – men ingen ulighedspulje i denne omgang

Heino Knudsen er glad for, at regionerne får tilført nye opgaver i form af et nyt regionalt tilbud til mennesker med de såkaldte dobbeltdiagnoser.

En dobbeltdiagnose er en kombination af en psykisk sygdom eller et psykiatrisk handicap og en komorbid stofmisbrugsforstyrrelse. Det kaldes med andre ord for en dobbeltdiagnose, når patienten både har en psykisk lidelse og et misbrug. (Kilde: Diverse).

»Det er godt, at der bliver etableret et godt tilbud til de borgere, der kæmper med både en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Jeg er meget tilfreds med, at regionernes psykiatrier skal løse den opgave nu og fremover,« forklarer formanden.

Forslaget om en ulighedspulje på 250 millioner kroner kom ikke med i aftalen, og det ærgrer Heino Knudsen.

»Næste års aftale om regionernes økonomi løser ikke de udfordringer, vi har med den geografiske ulighed i sundhedsvæsnet, så det er fortsat en kamp, som vi vil kæmpe her i Region Sjælland,« siger han.

Et pænt løft af midler til planlagte investeringer i anlæg

I 2024 er der med 3,35 milliarder kroner afsat flere penge til anlæg sammenlignet med sidste år. I 2025 stiger det til 3,75 milliarder kroner.

»Med det ekstra løft kan vi fortsætte vores planlagte investeringer i anlæg. Og det er glædeligt og vigtigt, at det dermed ikke går i stå,« afslutter regionsformanden sin pressemeddelelse.

Aftalen indeholder som ventet også samlede administrative besparelser på 300 millioner kroner for de fem regioner. I Region Sjælland er det nødvendigt at kigge nærmere ind i, hvordan den besparelse skal håndteres.

Øverst: Regionshuset. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.