Dom i sag om våben og tilknytning til Satudarah

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Naestved.News – Retten har afsagt dom mod fem personer, som var tiltalt for flere forhold vedrørende besiddelse af våben og forsøg herpå. Fire af de tiltalte har eller har haft tilknytning til bandegrupperingen Satudarah via en lokal støttegruppe.

I går sagde Retten i Næstved dom i sagen mod fire mænd og en kvinde i alderen 20 til 28 år, som var tiltalt for flere forhold vedrørende besiddelse af våben og forsøg herpå. Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

2 år og 3 måneder for besiddelse af en pistol

En mand og en kvinde blev idømt fængsel i 2 år og 3 måneder for besiddelse af en pistol på kvindens bopæl.

Den 25-årige mand blev sendt direkte til afsoning af de 2 år og 3 måneders ubetinget fængsel, mens den 28-årige kvinde kunne forlade retten.

På baggrund af kvindens mindre rolle og hendes personlige forhold blev hun nemlig idømt en kombinationsdom, hvor 3 måneder blev gjort ubetinget, mens de resterende 2 år blev gjort betinget med vilkår.

Tilknytning til bandegrupperingen Satudarah

Fire af de tiltalte havde i hvert fald på gerningstidspunktet tilknytning til bandegrupperingen Satudarah via en lokal støttegruppe.

Sagen havde sin opstart i forbindelse med en helt anden sag om brandstiftelse. På baggrund af rettens kendelse i den sag blev en adresse i Menstrup i Næstved herefter ransaget af politiet den 11. april 2019.

Da politiet ankom til adressen, var tre af de tiltalte, herunder den dømte 25-årige mand og den 28-årige kvinde, på adressen. Under ransagningen fandt politiet en 9-millimeterpistol i en affaldspose i en køkkenskuffe. Der var fire skarpe patroner i pistolen.

Retten fandt det ikke bevist, at den tredje person på adressen havde forsæt til besiddelse af den fundne pistol, hvorfor han blev frifundet.

Telefonkorrespondance om en shotgun og en gøb

Under politiets videre efterforskning dukkede flere forhold op til overfladen. Ved en gennemgang af den dømte 25-årige mands telefon fandt politiet nemlig korrespondance med de øvrige tiltalte om blandt andet en shotgun og en “gøb”.

Der fandtes ikke bevis for, at disse våben rent faktisk var besiddet eller overdraget, eller at der var tale om forsøg herpå. Derfor blev de øvrige tre tiltalte frifundet for disse forhold.

Det var en enig domsmandsret, som afsagde dommen mod de tiltalte, som under sagen i store træk har nægtet sig skyldige. Straffen blev for de øvrige tiltalte udmålt til fængsel mellem 60 dage og 3 måneder for disse forhold. De dømte valgte at tage betænkningstid i forhold til anke.

Retssagen startede den 1. oktober 2019 og vedrørte desuden forhold om hærværk, tyveri fra en bil og besiddelse af en mindre mængde hash og kokain.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: TP Heinz / Pixabay). PM/red.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.