Erhvervsminister godkender DSB-værksted nær Mogenstrup

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Naestved.News – »Det er utrolig glædeligt, at vi kan få afsluttet planlægningen og meddele DSB, at de nu kan gå i gang med at få realiseret det nye værksted. Nu kan vi fremlægge planen til endelig vedtagelse i byrådet til august, der alle har bakket op om at få DSB-værkstedet og de ekstra arbejdspladser, det medfører, til Næstved,« siger udvalgsformand.

Næstved Byråd sendte i april en ansøgning til erhvervsminister Simon Kollerup om at godkende placeringen af et nyt DSB-værksted ved Mogenstrup.

Ministeren har nu godkendt ansøgningen, og planerne for værkstedet kan derfor gå videre. Det skriver Næstved Kommune i en pressemeddelelse.

DSB-værkstedet bygges ved Fladsågårdsvej uden for byzonen

Den 28. april 2020 vedtog Næstved Byråd at sende en ansøgning til erhvervsminister Simon Kollerup (S) om tilladelse til at planlægge for et erhvervsområde til et DSB-værksted ved Fladsågårdsvej ved Mogenstrup uden for eksisterende byzone.

Ansøgningen er nu blevet imødekommet og erhvervsministeren har givet tilladelse til kommunens planer for DSB-værkstedet.

I afgørelsen lægger erhvervsministeren konkret vægt på:

  • Værkstedets afhængighed af nærheden til jernbanen
  • At placeringen af værkstedet på Sjælland er knyttet til et behov for en central placering i forhold til regionaltrafikken på Sjælland
  • At placeringen ved Fladsågårdsvej er knyttet til behovet for direkte tilknytning til en lige banestrækning, et terræn uden større topografiske forskelle samt nærhed til Næstved Station
  • At projektet ikke vurderes at være i strid med de nationale landskabs-, natur- og miljøinteresser.

Værkstedet sikrer flere arbejdspladser i Næstved Kommune

Udvalgsformand i Plan- og Erhvervsudvalget Tina Højlund Pedersen (S) glæder sig over afgørelsen:

»Det er utrolig glædeligt, at vi kan få afsluttet planlægningen og meddele DSB, at de nu kan gå i gang med at få realiseret det nye værksted. Nu kan vi fremlægge planen til endelig vedtagelse i byrådet til august, der alle har bakket op om at få DSB-værkstedet og de ekstra arbejdspladser, det medfører, til Næstved,« siger hun.

Tilladelsen betyder, at den offentlige høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og forslag lokalplan 105 som planlagt er afsluttet tirsdag den 30. juni 2020.

Planforslagene bliver nu fremlagt til endelig godkendelse i Plan- og Erhvervsudvalget den 17. august, Økonomiudvalget den 18. august og i Byrådet den 25. august 2020.

Øverst: Mogenstrup. (Foto: Næstved Kommune). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.