Politiet glemte at slette aflytninger

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – Hemmelige aflytninger mellem sigtede og forsvarsadvokater skal slettes, men det er ikke altid sket.

Når politiet gennemfører indgreb i meddelelseshemmeligheden i form af aflytning, vil det regelmæssigt forekomme, at der som led i indgrebet også indgår såkaldte klientsamtaler mellem den aflyttede og dennes forsvarer.

Hvis politiet bliver bekendt med, at en sådan samtale er i gang, skal aflytningen bringes til ophør og optagelser heraf straks tilintetgøres. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Nogle klientsamtaler med advokat var ikke slettet

I en konkret sag fra maj 2020 har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) rettet henvendelse til Rigspolitiet, da det under retssagen var konstateret, at nogle klientsamtaler ikke var blevet slettet, selv om SØIK havde anmodet Rigspolitiet herom.

På baggrund af henvendelsen har Rigspolitiet konstateret, at klientsamtaler ikke altid slettes i det omfang, som de skal.

1.150 anmodninger om sletning skal gennemgås

Rigspolitiet har derfor besluttet sammen med politikredsene at gennemgå samtlige sager, hvor politikredsene siden det nuværende aflytningssystems indførelse i 2017 har anmodet om sletning af klientsamtaler.

Der er tale om cirka 1.150 anmodninger i det hele, og gennemgangen vil foregå under sædvanligt tilsyn af anklagemyndigheden. Politiet og anklagemyndigheden vil kontakte forsvarsadvokaterne i de sager, hvor der ikke er sket sletning.

»Forsvarsadvokater skal naturligvis kunne stole på, at telefonsamtaler med deres klienter altid håndteres i fuld overensstemmelse med retsplejelovens regler,« siger rigspolitichef Thorkild Fogde og fortsætter:

»Det er meget beklageligt, at vi kan konstatere, at det øjensynligt ikke er sket fuldt ud. Vi gennemgår nu alle sletteanmodninger for at sikre os, at sletningerne er foretaget fuldt ud, og vi vil orientere de berørte forsvarere, hvis dette ikke har været tilfældet.«

Politiets gennemgang af samtlige anmodninger om sletning af klientsamtaler i perioden fra januar 2017 til maj 2020 forventes at være færdiggjort i august 2020.

Øverst: Rigspolitichef Thorkild Fogde. (Foto: Rigspolitiet). PM/red.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.