72-årig faldt gennem taget og ramte betongulv

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Ringsted.News – En ældre mand hjalp med noget tagarbejde på en ladebygning, da han faldt igennem taget.

Lørdag morgen kl. 09.07 fik politiet en melding om, at en person var kommet til skade i forbindelse med noget tagarbejde på en privat adresse på Nyhusvej i Ørslev sydøst for Ringsted. Det skriver midtpoil døgnrapporten.

Manden blev fløjet til Rigshospitalets traumecenter

Inden ankomsten til uheldsstedet fik politiet oplysninger om, at den tilskadekomne var fløjet med lægehelikopteren til Rigshospitalets traumecenter til undersøgelse og behandling for et hovedtraume.

Det viste sig, at den tilskadekomne var en 72-årig mand fra Vig, som havde hjulpet med et tagarbejde på en ladebygning. Han faldt under arbejdet gennem taget og ned på et betongulv, hvorfor han pådrog sig et hovedtraume.

Politiet kunne konstatere, at der på arbejdsstedet var opsat sikkerhedsudstyr mod fald. Arbejdstilsynet blev underrettet om ulykken, som Arbejdstilsynet vil undersøge nærmere i samarbejde med politiet i et forsøg på at få klarlagt, om nogen kan drages til ansvar.

Den tilskadekomne er fortsat indlagt på Rigshospitalet til fornøden behandling og meldes i stabil tilstand.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Foto: Anna Glavind / Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning // Region Sjælland). Note/red.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.