Arbejdet med pavillon på Torvet går i gang

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Ringsted.News – Ringsteds nye torv får snart sin pavillon, som skal rumme et caféområde, og som vil kunne danne rammen om mindre kulturelle arrangementer eller møder for offentligheden.

Inden længe begynder de første synlige forberedelser til at anlægge en pavillon på Torvet i Ringsted. Bygningen kommer til at ligge ved de gamle p-pladser og forventes at kunne tages i brug i sommeren 2020. Det skriver Ringsted Kommune i en meddelelse.

Store glaspartier med udsigt til Sct. Bendts Kirke

Ringsteds nye torv får snart sin pavillon, der gør omdannelsen af Torvet endeligt færdig. Pavillonen skal rumme et caféområde og kan for eksempel danne rammen om mindre kulturelle arrangementer eller møder for offentligheden.

Samtidig vil pavillonen indramme Torvet og skabe mere læ på den åbne plads. Bygningen etableres med store glaspartier, der bevarer udsigten til Sct. Bendts Kirke.

Pavillonen kommer til at ligge på de gamle parkeringspladser ud mod græsplænen mod Sct. Bendts Kirke og ned mod vandrenden ved Børsen.

»Med omdannelsen af Torvet har vi ikke blot fået gjort det nødvendige arbejde med at udskifte kloaknettet og hjulpet med klimasikring af nærområdet, vi har også fået et nyt, flot byområde i centrum af Ringsted,« siger borgmester Henrik Hvidsten (V) og fortsætter:

»Det har skabt grobund for nye caféer, restauranter og mere liv midt i byen. Med den nye pavillon får bylivet på Torvet endnu flere muligheder, og jeg glæder mig til at se den færdige pavillon på Torvet.«

Arbejdet begynder snarest og er færdig næste år

Allerede i begyndelsen af november begynder det synlige arbejde. I første omgang bliver arbejdsområdet afskærmet, og den nuværende belægning tages af. Så skal der foretages museumsafgravning for at afdække, om der eventuelt forefindes spor eller fragmenter af arkæologisk interesse.

Når museumsafgravningerne er afsluttet, etableres der byggeplads for opførelse af den nye pavillon. Byggeperioden forventes samlet at tage omkring otte måneder, men det kan ændre sig, hvis der findes materiale af arkæologisk interesse, som så først skal udgraves og undersøges.

Arbejdstiden vil i hele perioden forventeligt ligge inden for almindelig arbejdstid fra kl. 7.00 til 16.00. Pavillonen forventes at stå endeligt færdig i sommeren 2021.

Øverst: Pavillon på Torvet i Ringsted. (Foto: Ringsted Kommune). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.