1.000 flere sygeplejersker på sygehusene

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – »Nu går arbejdet så i gang med at få det realiseret på en måde, så det også kan mærkes hos alle de sygeplejersker, som i mange år har holdt sammen på vores fælles sundhedsvæsen og nu er ved at give op,« siger Dansk Sygeplejeråd.

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om 500 flere sygeplejersker i 2020 og 1.000 flere sygeplejersker fra 2021.

Dermed frigives de afsatte midler til flere sygeplejersker i finanslovsaftalen mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Det skriver Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

De økonomiske rammer for ekstra sygeplejersker er sikret

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om, at antallet af sygeplejersker på de somatiske og psykiatriske sygehuse øges med 500 sygeplejersker i 2020 og yderligere 500 sygeplejersker i 2021, så der samlet sker en forøgelse med 1.000 sygeplejersker fra 2021. Aftalen bakkes op af Dansk Sygeplejeråd.

Med aftalen udmøntes 300 millioner kroner i 2020 og 600 millioner kroner årligt fra 2021, der blev afsat med finanslovsaftalen for 2020. Med de nye midler er der sikret de økonomiske rammer for ansættelsen af de ekstra sygeplejersker.

Målet om 1.000 ekstra sygeplejersker skal ses i sammenhæng med en lav ledighed blandt sygeplejersker. Derfor har Danske Regioner besluttet at gennemføre en række tiltag, der understøtter realiseringen af målet.

Det omfatter blandt andet en ret til fuld tid for plejepersonalet på sygehusene fra 2020, at alle stillinger opslås på fuld tid, at der indføres bedre introduktionsforløb for nyuddannede, og at der skabes bedre sammenhæng i praktikforløb med henblik på at mindske frafaldet på uddannelserne.

Regeringen har netop afsat 44 millioner kroner til dette formål, og det vurderes løbende, hvordan regeringen kan understøtte regionernes arbejde på området.

Den målrettede prioritering af flere sygeplejersker er ét af flere tiltag, der de kommende år skal sikre mere sundhedspersonale fra alle faggrupper. Regeringen, KL (Kommunernes Landsforening) og Danske Regioner har endvidere nedsat en fælles task force, som senere på foråret kommer med anbefalinger, der bredt skal understøtte flere social- og sundhedsmedarbejdere i ældreplejen og sundhedsvæsnet.

Stor udfordring med rekruttering af flere sygeplejersker

Danske Regioner peger på den store udfordring med rekruttering og henviser til den lave ledighed blandt sygeplejerskerne.

»Både på patienternes og medarbejdernes vegne er jeg glad for, at der med aftalen sikres finansiering til flere hænder på sygehusene. Det vil styrke behandlingen for patienterne og arbejdsmiljøet ude på afdelingerne,« siger formanden for Danske Regioner Stephanie Lose og fortsætter:

»Der er dog en stor udfordring med rekruttering, da der ikke er stor ledighed blandt sygeplejerskerne, og det gælder også andre personalegrupper. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi er enige med de faglige organisationer om en fælles indsats for, at flere kan komme på fuldtid, da det også vil bidrage til flere hænder.«

Dansk Sygeplejeråd henviser samtidig til, at det også skal kunne mærkes hos alle de sygeplejersker, som nu er ved at give op.

»Ros til regeringen for at bide sig fast i, at vi skal have 1.000 flere sygeplejersker på sygehusene. Det kommer til at kræve noget af regionerne, men hvis det bliver grebet rigtigt an, kan vi nå langt med de tiltag, der nu er fremlagt,« siger formanden for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen og fortsætter:

»Vi er meget enige i, at vi skal have mindsket frafaldet på uddannelsen, sikre bedre introforløb og gøre det mere attraktivt at arbejde på fuld tid. Nu går arbejdet så i gang med at få det realiseret på en måde, så det også kan mærkes hos alle de sygeplejersker, som i mange år har holdt sammen på vores fælles sundhedsvæsen og nu er ved at give op. Dem skal vi nu kunne give et håb om en bedre fremtid.«

Tilvæksten i antal sygeplejersker opgøres i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker i 4. kvartal 2019, og kan realiseres gennem flere ansatte sygeplejersker og gennem flere sygeplejersker der går op i tid.

Øverst: Formanden for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen. (Foto: Dansk Sygeplejeråd). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.