2.000 bilister fik bøder ved spirituskontrol

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Zand.News – På halvanden måned er over 2.000 bilister sigtet for spirituskørsel, narkokørsel eller kørsel med medicin i blodet.

I perioden den 16. juni til den 1. august 2021 blev over 2.000 bilister sigtet for spirituskørsel, narkokørsel eller kørsel med medicin i blodet. Færdselsindsatserne var koordineret med Rådet for Sikker Trafiks kampagne Stop Spirituskørsel. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Koordineret med Rådet for Sikker Trafiks kampagne

I perioden fra onsdag den 16. juni til og med søndag den 1. august har politiet landet over gennemført en række indsatser mod spirituskørsel. Indsatserne var koordineret med Rådet for Sikker Trafiks kampagne Stop Spirituskørsel.

Ud over kontrol af spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.

I kontrolperioden blev 852 bilister landet over sigtet for spirituskørsel og 1.172 blev sigtet for kørsel med narko eller medicin i blodet. Hertil kommer 169 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 49 ulykker, hvor føreren mistænkes for kørsel med narko eller medicin i blodet.

I gennemsnit sigtede politiet cirka 459 bilister om måneden for spirituskørsel i 2020 og cirka 693 for narkokørsel. Politiet registrerede ligeledes 125 færdselsuheld pr. måned i 2020, som var relateret til spirituskørsel samt 27 uheld, som var relateret til narkokørsel.

Antallet af spiritusulykker faldet til lidt over 1.500

»Set i forhold til landsgennemsnittet pr. måned for sigtelser for spiritus- og narkokørsel ærgrer det mig, at antallet af sigtelser fortsat ligger højere i denne kontrolperiode, men jeg glæder mig over, at vi får fjernet disse bilister fra vejene, således de ikke er til fare for andre trafikanter,« udtaler Christian Berthelsen, der er politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, og fortsætter:

»Rusmidler og trafik er en rigtig dårlig kombination og med den konstante fokus samfundet har på dette, så skuffer det mig, at så mange vælger at køre alligevel – velvidende, at det kan koste dem selv eller andre livet.«

Der kan over de seneste år konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt over 5.500 i 2020. I samme periode er antallet af spiritusulykker faldet fra knap 2.800 til lidt over 1.500.

Spirituskørsel er et af ti fokusområder i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, der har til formål at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Politiet fortsætter løbende indsatserne mod spiritus- og narkokørsel.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Thomas Tolstrup / Rigspolitiet). PM/red.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.