Bedre beskyttelse af vejarbejdere og redningsfolk

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Zand.News – Nye afmærkningsvogne med tykke stødpuder skal benytte vejarbejdere og redningsfolk mod at blive pløjet ned af vildfarne bilister.

Vejdirektoratet og Rigspolitiet lancerer nu et udbud af beredskabsydelser med skærpede krav til nye afmærkningsvogne.

De beskytter vejarbejdere og redningspersonale bedre mod at blive påkørt, når de håndterer akutte hændelser ude på vejene – såsom at lappe slaghuller i asfalten, opsamle tabt gods, deltage i uheldshåndtering eller andre trafikfarlige opgaver. Det skriver Vejdirektoratet i en meddelelse.

Alle har krav på at have et trygt og sikkert arbejdsmiljø

»Vi har i den seneste tid set alt for mange tilfælde, hvor vejarbejdere, redningspersonale eller deres materiel er blevet påkørt, mens de har arbejdet på vejene med at løse opgaver til gavn for trafiksikkerheden og fremkommeligheden,« siger transportminister Benny Engelbrecht (S) og fortsætter:

»Det er naturligvis helt uacceptabelt. Folk, der arbejder på vejen, har ligesom alle andre krav på et trygt og sikkert arbejdsmiljø. De har også en ægtefælle og børn, som de gerne vil komme hjem til, når arbejdsdagen er slut. Derfor er jeg glad for det nye udbud fra Vejdirektoratet og Rigspolitiet med ekstra solide afmærkningsvogne, der skal øge sikkerheden for de mennesker.«

Helt konkret er der tale om, at parterne laver et udbud, der sætter minimumskrav til brug af de såkaldte TMA-systemer.

Det er særligt solide afmærkningsvogne, der er karakteriseret ved, at de er forsynet med en tyk stødpude bagpå.

Puder skal absorbere trykket fra påkørende køretøjer

Vejarbejderne og redningspersonalet skal så arbejde i læ af TMA-systemerne.

Deres puder absorberer trykket fra de køretøjer, der måtte påkøre vognene – som hovedregel med den konsekvens, at hverken trafikanten eller dem, der arbejder på vejen, kommer til skade.

»Den personlige sikkerhed hos de folk, der arbejder på vejen, har naturligvis høj prioritet hos os, og der er behov for, at vi sikrer dem bedre mod det stigende antal påkørsler, vi desværre har kunnet konstatere over de senere år,« siger områdechef Charlotte Vithen fra Vejdirektoratet og fortsætter:

»Vi har været i drøftelser med branchen om, hvordan vi gør det bedste muligt. Og vi er blevet enige om, at løsningen er at anvende TMA-systemerne i langt højere grad til at beskytte de folk, der arbejder ude på vejene. Denne løsning tilgodeser samtidig også trafikanternes sikkerhed.«

En del “Aftale for beredskabs- og autotransportydelser”

Implementeringen af TMA-systemer sker som en del af et udbud af “Aftale for beredskabs- og autotransportydelser”, der netop er lanceret.

Udbuddet stiller en række krav til de entreprenører, som løser beredskabsopgaver for Vejdirektoratet og Rigspolitiet på statsvejnettet, herunder altså krav om brug af TMA-systemer ved håndtering af akutte hændelser.

Med udbuddet forventes det, at der i alt skal investeres i op til 50-60 nye TMA-systemer. Dette skal dog ske gradvist i løbet af de første fire aftale-år i kontrakten.

Indtil alle TMA-systemerne er anskaffet, skal vejarbejderne bruge to mindre afmærkningsvogne som beskyttelse, når de arbejder med akutte opgaver ude på vejene.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Vejdirektoratet). Note/red.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.