Næstveds sundhedsplejersker øger fokus på psykisk trivsel

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Naestved.News – »Førstegangsforældre kan være meget usikre på, om de nu også gør det godt nok. De har ofte læst sig til en masse viden om babyer på nettet, men har måske aldrig før været rigtigt tæt på et spædbarn, og det kan skabe utryghed i forældre-barn-relationen, hvis den usikkerhed bliver for stor,« siger en spædbarnsforsker.

Sundhedsplejerskerne i Næstved Kommune sætter nu ekstra fokus på vejledning om babyens psykiske udvikling med indsatsen “Forstå din baby”.

Målet er at fremme barnets trivsel og styrke forældres tryghed i forældrerollen ved at give mere viden om barnets følelsesmæssige og sociale behov. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunens sundhedsplejersker tager nye metoder i brug

Sundhedsplejerskens besøg hos nybagte familier har fokus på de alleryngste borgeres trivsel, og nu tager sundhedsplejerskerne i Næstved Kommune nye metoder i brug for at sikre, at forældrene lærer barnets sociale og følelsesmæssige behov bedre at kende, så relationen mellem forældre og barn bliver stærkere.

Med samtalekort og vejledning, støtter de forældrene til bedre at forstå, hvorfor deres baby for eksempel græder eller vender ansigtet væk, så den nybagte mor og far bliver mere tryg i forældrerollen.

I løbet af efteråret har Næstved Kommunes sundhedsplejersker været på kursus hos forskere fra Københavns Universitets Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, som denne vinter underviser godt 200 sundhedsplejersker fra i alt ti kommuner landet over i en ny, systematisk måde at vejlede forældre om barnets sociale og følelsesmæssige udvikling.

Kommunernes sundhedsplejersker, har selv været med til at udvikle metoden, for at sikre, at den kan anvendes på hjemmebesøgene og i dialogen med forældrene.

»Alle kommunens 22 sundhedsplejersker er nu certificeret i den nye metode. Vi bruger den, når vi er ude på besøg, som et slags samtaleværktøj med forældrene. Selvom corona fylder meget i vores alle sammens hverdag, er der heldigvis også plads til udvikling og til at tilbyde de nye familier et endnu bedre samarbejde,« fortæller Helle Kjølhede, leder af Sundhedsplejen i Næstved Kommune.

3.000 førstegangsforældres trivsel kortlægges i undersøgelsen

Efteruddannelsen af sundhedsplejerskerne er en del af forskningsprojektet Forstå din Baby, som udover vidensdelingen mellem de kommunale sundhedsplejersker og forskerne også rummer en stor kortlægning af trivslen blandt førstegangsfamilier i Danmark.

I alt 3.000 forældre deltager i undersøgelsen, der for første gang vil give konkret viden om, hvordan det egentlig går i den første tid i de nye familier.

»Førstegangsforældre kan være meget usikre på, om de nu også gør det godt nok. De har ofte læst sig til en masse viden om babyer på nettet, men har måske aldrig før været rigtigt tæt på et spædbarn, og det kan skabe utryghed i forældre-barn-relationen, hvis den usikkerhed bliver for stor,« siger professor i psykologi og spædbarnsforsker Mette Skovgaard Væver, der leder Center for Tidlig Indsats og Familieforskning på Københavns Universitet.

Giver mere tryghed i forældrerollen større trivsel hos barnet?

Forskningsprojektet er støttet af Nordeafonden og rummer både kortlægning af førstegangsforældres trivsel og evaluering af den nye måde at vejlede forældrene på: Giver det større tryghed i forældrerollen, når sundhedsplejersken sætter ekstra fokus på, hvad det lille barn har brug for i relationen?

»For nogle forældre vil det være helt ny viden, mens andre blot vil blive betrygget i, at det de allerede gør, faktisk er helt fint. Det, vi undersøger, er, om mere tryghed i forældrerollen giver større trivsel både hos forældre og barn, og hvis metoden viser sig effektiv, håber vi, at flere kommuner vil være med,« siger Mette Skovgaard Væver.

Som en del af projektet har forskerne i Center for Tidlig Indsats og Familieforskning udviklet “Forstå din baby”-videoteket, med film om babyers udvikling fra 0-12 måneder.

I filmene, som kan ses af alle, får forældre råd om, hvad deres baby har brug for i forskellige aldre, og hvordan de for eksempel kan tale med deres baby, eller tackle det, når babyen er frustreret.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Næstved Kommune). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.